Hyppää sisältöön

Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on merkittävä rooli kestävyysmurroksessa

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

We Make Transition! - eli Kestävyysmurros tehdään yhdessä! -hankkeessa tunnistetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja toimintaa, sovelletaan murrosareena-menetelmää.

We Make Transition! - eli Teemme kestävyysmurrosta yhdessä! -hankkeen keskiössä on kansalaisyhteiskunnan ja paikallishallinnon yhteistyön vahvistaminen ekososiaalisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi sekä vihreän siirtymän edistämiseksi.

Kestävyysmurros vaatii erilaisten toimijoiden mukaan ottoa kehittämään uudenlaisia ratkaisuja. Tutkimustiedon mukaan juuri kansalaisyhteiskunnan toimijoilla voi olla merkittävä rooli kestävyysmurroksessa. Heiltä löytyy esimerkiksi osaamista, joustavuutta ja kykyjä aikaansaada uusia (mullistaviakin) ideoita ja lähestymistapoja, luoda yhteyksiä ja verkostoja sekä räätälöidä ratkaisuja paikallisiin tarpeisiin.

Hankkeessa tunnistetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja toimintaa, sovelletaan murrosareena-menetelmää ja rakennetaan kansalaisyhteiskunnan, julkisen sektorin toimijoiden, yritysten, sekä tutkimusedustajien kanssa yhteinen tulevaisuuden kestävyysvisio valituissa kestävyysteemoissa.

Tämän jälkeen yhteiskehitetään konkreettisia ruohonjuuritason toimenpiteitä vision saavuttamiseksi. Hankkeen aikana myös toteutetaan näitä yhdessä keitettyjä kestävyysaloitteita. Murrosareena-menetelmällä (transition arena) tarkoitetaan osallistavaa työskentelymetodia, jossa haetaan kollektiivisesti ymmärrystä ja ratkaisuja yhteiskunnallisiin kestävyyshaasteisiin

Yhteistä oppimista kestävyyttä ja kiertotaloutta edistävistä hankkeista

Maaliskuussa 2023 kokoonnuimme hankkeen aloitusseminaariin Helsingissä yhdessä Itämeren alueen kansainvälisten hankekumppaniemme kanssa. Paikalla oli hankekumppaneitamme kuudesta eri maasta: Suomesta, Norjasta, Virosta, Latviasta, Saksasta sekä Puolasta. Kaksipäiväisen tapaamisen aikana pääsimme tutustumaan eri hankekumppaneiden projektitiimeihin sekä heidän kutsumiinsa sidosryhmäedustajiin.

Lisäksi opimme lisää erilaisista paikallisista kestävyyttä ja kiertotaloutta edistävistä hankkeista ja aikaansaannoksista niin Suomessa kuin ulkomailla, sekä kuulimme systeemisen muutoksen suuntaamisen mallin (transition management) uranuurtajan Derk Loorbachin mietteitä kestävyysmurroksesta ja sen tulevaisuudennäkymistä. Tapahtuman päätteeksi oli mahdollisuus tehdä opintovierailu Keravan kartanon alueella olevaan kestävän elämän yhteisö Keravan Jalotukseen tai Helsingin Malminkartanossa sijaitsevaan kaupungin pop up -tilaan.

Pirkanmaalta mukana Tampere ja Hämeenkyrö

Aloitustapahtuma tarjosi eväitä myös hankkeemme seuraavaan isoon välietappiin. Hanketta toteutetaan Pirkanmaalla yhdessä Tampereen ja Hämeenkyrön kanssa. Järjestämme huhti-kesäkuussa yhteensä kuusi 12-15 hengen ryhmäkeskustelua eri kestävyyden teemoista. Mukana keskustelemassa on paikallishallinnon edustajia, poliittisia päättäjiä, yrityksiä, tutkijoita ja kansalaisyhteiskunnan erilaisia edustajia.

Keskusteluiden aiheina ovat kestävä kuluttaminen ja elämäntapaa, luonnon monimuotoisuus ja luontosuhde, kestävä työ ja työllisyys, kestävä liikkuminen, kestävä elämäntapa ja nuorten osallisuus sekä kestävä maatalous. Kolmituntisten tapahtumien kunnianhimoisena tavoitteena on kerätä laaja aineisto teemoihin liittyen ja käyttää tätä pohjana hankkeen tuleville toimenpiteille, erityisesti murrosareenan järjestämiseen..

Pirkanmaalta tullaan myös valitsemaan myöhemmin murrosagentteja kansainvälistä murrosareenatyöskentelyä varten. Lisäksi keväällä 2024 pidetään paikallinen laajempi murrosareenaprosessi sekä Tampereella että Hämeenkyrössä. Kertyneet kokemukset ja jatkokehitetty menetelmä ovat hankkeen lopuksi kaikkien kuntien hyödynnettävissä lopputuotoksen ”paikallishallinnon murrosareena -käsikirjan” kautta.

Aiheesta kiinnostuneiden on toukokuussa mahdollisuus osallistua hankkeen kahteen webinaareihin, joista lisätietoa sekä ilmoittautumislinkit löytyvät tämän linkin takaa.

We Make Transition! -hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Itämeren alueen ohjelmasta ja siinä on mukana 11 partneria kuudesta Itämeren alueen maasta.

We Make Transition! -hankkeen hankesivulle pääset tästä.

Kaikki artikkelit