Hyppää sisältöön

Kaavoituksen uuden tietomallin tulee palvella osallisia ja suunnittelua

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Maakuntien liitot ovat läpi valmisteluprosessin korostaneet, että tietomallin tai esitystapakirjaston ei tule rajoittaa kaavan sisällöllistä suunnittelua.

Vuoden 2024 alussa voimaan tulevan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaan kaavat laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Tämä muuttaa kaavan sisällön ja esitystavan määrittelyä. Pirkanmaan liitto muistuttaa, että uudistus saattaa heikentää laadukasta suunnittelua. Siihen kuuluu paikallisten tarpeiden huomioon ottaminen ja aineiston selkeys osallisille.

Maakuntahallitus antoi ympäristöministeriölle lausunnon, joka koskee yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta laadittua asetusluonnosta.

Kaavoituksen asiakas on lähtökohtaisesti ihminen, ei kone

Pirkanmaan liitto pitää huolestuttavana, että tietomallin kumppanitestaus alkaa vasta asetuksen laatimisen jälkeen. Tietomallin koodistoja tai esitystapaa ei ole testattu käytännön esimerkeillä lainkaan. Niiden sopivuutta maakuntakaavoituksen tarpeisiin ei ole millään tavoin varmennettu.

Maakuntien liitot ovat läpi valmisteluprosessin korostaneet, että tietomallin tai esitystapakirjaston ei tule rajoittaa kaavan sisällöllistä suunnittelua.

On tärkeää, että jatkossakin osallisille tarkoitettu kaava-aineisto voidaan laatia parhaiten tarkoitukseen sopivalla visualisoinnilla, riippumatta tietomalliin syötettävästä datasta.

Pirkanmaan liitto toteaa, ettei asetusta tulisi hyväksyä ennen sen aitoa testaamista käytännön esimerkein.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit