Hyppää sisältöön

Julkaistu: Kiertotalouden työkirja kunnille

| Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Työkirja kokoaa yhteen kiertotalouden toteuttamisen eri vaiheet ja hyviksi havaitut kokeilut ja työkalut eri puolella Suomea.

Pirkanmaan liitto on julkaissut kunnille suunnatun kiertotalouden työkirjan, jossa neuvotaan kuntia tukemaan kiertotalouden kehitystä eri toiminnoissaan ja yksiköissään. Työkirja tarjoaa toiminnallisia menetelmiä, jotka kutsuvat kuntalaisia mukaan kiertotalouden pariin yli toimialarajojen!

Toimiva kiertotalous vähentää sekä kuntien ilmastopäästöjä että taloudellisia kuluja. Työkirjassa esitellään tapausesimerkkejä ja kuinka paljon ne tuottivat rahallista säästöä. Käytännöt teot liittyvät usein resurssiviisauteen toimitilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä.

Osa muutoksesta voi syntyä muuttamalla totuttuja käytäntöjä.

- Esimerkiksi teknisessä toimessa voidaan edistää kiertotaloutta kartoittamalla tyhjät tilat ja niiden mahdollisuudet matalan kynnyksen käyttöönottoon tiloja tarvitseville yrittäjille tai kulttuurialan toimijoille. Aina suuret remontit eivät ole tarpeen, sanoo työkirjan laatinut Hannele Tiitto, joka on toiminut CircWaste-hankkeen Pirkanmaan liiton projektipäällikkönä.

Kiertotalouden periaatteet on tärkeä kirjata kuntastrategiaan, jotta niiden vaikuttavuutta voidaan seurata budjetissa ja käytännön tasolla. Kiertotaloutta edistävien tekojen toteuttaminen ja seuranta edellyttää sopivien yksiköiden ja henkilöiden nimeämistä tehtävää varten. Kiertotalouden tiekartan laatimisesta voi olla apua toiminnan ohjaamisessa oikeille urille. Myös kiertotalouden toteutumisen mittarointi ja mittarien seuranta on olennainen osa toimintaa.

Kiertotalous onnistuu Tiiton mukaan parhaiten, jos kunta onnistuu aktivoimaan myös kuntalaiset ja yritykset mukaan muutokseen. Yhteistyötä on testattu Pirkanmaalla yhteiskehittämisen prosessi Ekothonin ja murrosagenttien avulla. Hyvin verkottuneet murrosagentit tuovat ihmisiä yhteen yli toimialojen rajojen ja inspiroivat ihmisiä uudenlaisen yhteistyön äärelle.

Pirkanmaan liitto tuotti Kiertotalouden työkirjan kunnille osana EU:n LIFE-ohjelmasta rahoitettua CircWaste-hanketta.

Lisätiedot:

Kiertotalouden työkirja kunnille

CIRCWASTE-hanke: Materiaalit kiertoon


Kaikki artikkelit