Hyppää sisältöön

Joukkoliikenteen hankinnoissa tärkeää vaalia paikallistuntemusta ja vahvaa alueellista yhteistyötä

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko, Saavutettavuus ja liikenne

Maakuntahallitus antoi lausunnon Pirkanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä vuosille 2024–2025.

Pirkanmaan liitto pitää tärkeänä, että joukkoliikenteen hankinnoissa vaalitaan myös pitkällä tähtäimellä paikallistuntemukseen perustuvaa tilaajaosaamista sekä vahvaa alueellista yhteistyötä.

Pirkanmaan liitto esittää huolensa joukkoliikenteen hankinnoille osoitetusta kapeasta rahoituskehyksestä, jolla on mahdoton saavuttaa kilpailukykyistä ja koko maakuntaa palvelevaa palvelutarjontaa. Erityisesti tämä korostuu pandemian jälkeisenä aikana, jolloin markkinaehtoisen linja-autoliikenteen tarjonta on supistunut merkittävästi. Kuntien resurssit osallistua hankintoihin lisärahoituksella ovat myös rajalliset.

Maakuntahallitus antoi lausunnon Pirkanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä vuosille 2024–2025.

Palvelutasoluonnos on realistinen ja perusteltu. Valitettavan rajallisten resurssien jakautuminen eri puolille maakuntaa on reilu ja tasapuolinen, mikä johtaa monin paikoin vaatimattomaan, mutta kuitenkin koko maakuntaa palvelevaan vuorotarjontaan. Junaliikenteen roolin kasvaminen ja nykyään jo vahvasti junaliikenteeseen tukeutuvat suunnat on raportissa eritelty hyvin.

Tulevien joukkoliikennehankintojen suunnitteluvaiheessa on tärkeää varmistaa sujuvat matkaketjut ja liityntäyhteydet linja-auto- ja junaliikenteen välillä kaikilla ratasuunnilla. Esimerkiksi viime vuonna alkaneen VAU -liikenteen (Valkeakoski–Akaa–Urjala) ja 2024 alkavan Ylä-Pirkanmaan juna–bussi -matkaketjuihin tukeutuvan yhteishankinnan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä on tärkeää hyödyntää tulevaisuudessa.

Joukkoliikenteen palvelutasoa määritettäessä ja hankintoja suunniteltaessa on tärkeää huomioida myös sote-kuljetusten ja -liikkumistarpeiden määrän tuleva voimakas kasvu. Sote-palveluiden toimipisteiden vähetessä ja toimintojen keskittyessä tulevat liikkumistarpeet jäljelle jääviin toimipisteisiin kasvamaan tavalla, johon kuljetuspalvelujen kapasiteetin on vaikea vastata.

Pirkanmaan liitto katsoo, että tulevien joukkoliikennehankintojen on osaltaan kyettävä vastaamaan tähän haasteeseen.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit