Hyppää sisältöön

Innovaatioiden Pirkanmaa syntyy yhdessä

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

InnoHEIs-hankkeella halutaan varmistaa Pirkanmaan maakunnan innovaatiotoiminnan kyvykkyyttä.

Innovaatioilmapiiri on Pirkanmaalla myönteinen. Maakunnasta löytyy monipuolinen tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuuri. Toistaiseksi se on hajallaan, ja yritysten voi olla vaikea löytää sopivaa testaus- ja kehittämisympäristöä. Prosessejakin on varaa nopeuttaa. Siksi Pirkanmaan liitossa ja tulevaisuuden osaajia kouluttavassa Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) on tartuttu toimeen.

Pirkanmaan liitto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana kansainvälisessä InnoHEIs-hankkeessa. Hankkeella halutaan varmistaa Pirkanmaan maakunnan innovaatiotoiminnan kyvykkyyttä.

Hankkeessa pyritään saamaan korkeakoulujen ja yritysten tarjoamat kokeilu-, oppimis- ja testausympäristöt paremmin teollisuusyritysten käyttöön. Tavoitteena on yhteinen visio toimenpiteistä, joilla varmistamme valmistavan teollisuuden ja Teollisuus 4.0 -innovaatioympäristöjen tehokkaan käytön ja tulevaisuuden työntekijöiden osaamisen.

Pirkanmaan liitto rahoittaa ja on toimijana vahvistamassa Pirkanmaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjen tavoitettavuutta, houkuttelevuutta ja kansainvälisiä yhteyksiä, kertoo innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Päivi Myllykangas.

- Meillä on Pirkanmaalla paljon hyvää tekemistä TKI-ympäristöissä, ja haluamme edistää yhteistyön ja kumppanuuksien rakentumista yritysten ja korkeakoulujen välillä. Tähän TKI-ympäristöt ovat luontainen paikka. Maakunnan elinvoiman kannalta on jatkossa olennaista yhteistyön laajentaminen myös toiselle asteelle.

Pirkanmaa voi olla maailman paras innovaatiomaakunta

Pirkanmaan innovaatiomyönteisestä maakunnasta löytyy yritteliäisyyttä ja rohkeutta avointen innovaatioalustojen kehittämisessä. Maakunnassa on tarve yhden luukun palvelulle - alustalle, jossa innovaatiopalveluiden tarvitsijat ja toimijat yhytetään keskenään.

Tampereen ammattikorkeakoulussa kartoitetaan Pirkanmaan valmistavaan teollisuuteen liittyviä innovaatioympäristöjä ja -toimijoita. Kartoituksessa keskitytään siihen, miten kehittämisympäristöt saadaan paremmin tuotua teollisuusyritysten käyttöön. Samanlainen kartoitustyö toteutettiin kaikissa hankkeen kansainvälisissä toimintamaissa samalle pohjalle.

− Pirkanmaalla ei ole keskitettyä tiedon tarjoajaa, vaan yritykset joutuvat käymään eri pisteitä läpi. Se on aika hajanaista, joten näkyvyyttä ja vastauskyvykkyyttä pitää kehittää. Näin saadaan irti parhaat tehot infrojen hyödyntämisestä, lehtori Petri Pohjola korostaa.

InnoHEIs-hanke on askel siihen suuntaan. – Tässä hankkeessa luomme toimenpidelistauksen niistä asioista, mitä tavoitellussa yhden luukun mallissa pitäisi olla, sanoo lehtori Timo Rainio.

– Toivomme, että työ ei jää siihen, vaan että kartoituksen perusteella syntyy myöhemmin konkreettinen alusta.

Pirkanmaalla on meneillään muitakin yhteistyön fasilitoimiseen liittyviä kartoituksia, muun muassa European Digital Innovation Hubia (EDIH) varten tehdään selvitystä digitaalisista palveluista ja alustoista. Jatkossa EDIH- ja InnoHEIs -selvityksissä esiin nostetut alustat täydentävät toisiaan komeasti. Yhtenäinen innovaatioiden Pirkanmaa on vain askeleen päässä.

Päivi Myllykangas näkee kartoituksen tärkeänä työnä.

– TKI-toimintaan liittyviä erilaisia alustoja on selvityksen mukaan Pirkanmaallakin paljon. Uskon, että ajantasainen kartoitus ja visualisointi tuottaa valmistavan teollisuuden yritykselle paremman TKI-infrojen tavoitettavuuden ja käytettävyyden. Seuraavassa vaiheessa haluamme olla edistämässä valmistavan teollisuuden TKI-infrojen kytkeytymistä toisiinsa, myös kansainvälisesti.

Lue Tampereen ammattikorkeakoulun tiedote tämän linkin takaa.

Tiedote koskee Pirkanmaan valmistavaan teollisuuteen liittyvien innovaatioympäristöjen ja -toimijoiden kartoitusta, joka on menossa Tamkissa.

Kaikki artikkelit