Hyppää sisältöön

Innokaupunkien vetovastuuhankkeiden haku on auki

| Pirkanmaan liitto

Haku on auki 2.4.-6.5. Haettavan tuen määrä on yhteensä 2 miljoonaa euroa.

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmakokonaisuudesta on haettavana EAKR-rahoitusta ekosysteemisopimusten mukaisiin ylialueellisiin vetovastuuteemoihin.
Vetovastuuhankkeilta odotetaan uudenlaista, ylialueellista temaattista yhteistyötä, joka täydentää ja verkottaa yhteen kaupunkien ja alueiden omaa osaamista. Niiden odotetaan tukevan ekosysteemisopimusten toteuttamista ja tarjoavan osaamiskeskittymille mahdollisuuden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen. Hankkeiden tavoitteena on nopeuttaa hyvien käytäntöjen ja kokemusten levittämistä sekä lisätä innovaatioekosysteemien TKI-tarjoomaa yrityksille ja siten parantaa ekosysteemien kansainvälistä kiinnostavuutta.​

Pirkanmaan liitto välittää vetovastuuhankkeiden rahoitusta ja tukee Innokaupunkien toimeenpanoa.

Vetovastuuhankkeiden haku on auki - Innokaupungit


Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä. Tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kaupungeissa. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja tekevät kokeiluita. 

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit