Hyppää sisältöön

Innokaupunkien vetovastuuhankkeiden hakuinfo 15.3.

| Rahoitushaut, Tapahtumat

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmakokonaisuudesta on haettavana EAKR-rahoitusta ekosysteemisopimusten mukaisiin ylialueellisiin vetovastuuteemoihin.

Seuraava haku avataan 2.4. ja se on auki 6.5. saakka. Haettavan tuen määrä on 2 M€.

Hakuun avataan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman erityistavoite 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen. Hankkeita voi hakea kaikkiin Innokaupunkien ekosysteemisopimusten teemoihin. Jos haetaan jatkohanketta nykyisten käynnissä olevien hankkeiden teemoihin, toiminnan on oltava selkeästi uutta.

Vetovastuuhankkeilta odotetaan uudenlaista, ylialueellista temaattista yhteistyötä, joka täydentää ja verkottaa yhteen kaupunkien ja alueiden omaa osaamista. Niiden odotetaan tukevan ekosysteemisopimusten toteuttamista ja tarjoavan osaamiskeskittymille mahdollisuuden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen. Hankkeiden tavoitteena on nopeuttaa hyvien käytäntöjen ja kokemusten levittämistä sekä lisätä innovaatioekosysteemien TKI-tarjoomaa yrityksille kyseisessä teemassa ja siten parantaa ekosysteemien kansainvälistä kiinnostavuutta.​

Hankkeiden toivotaan tuottavan konkreettisia tuloksia, kuten kansallisesti tai kansainvälisesti rahoitettavia yhteishankkeita tai rajat ylittäviä TKI-investointikokonaisuuksia sekä parantavan suomalaisen osaamisen näkyvyyttä kilpailtaessa ulkomaisista osaajista ja TKI-investoinneista.

Hankkeessa tulee olla toteuttajia vähintään kahdelta ekosysteemikaupunkiseudulta ja hankkeen on yhdistettävä vähintään kolmas ekosysteemikaupunkiseutu hankkeen toimintaan. Tukitaso hankkeissa on 75%. Vähintään päätoteuttajalla on oltava hankkeessaan ekosysteemikaupungin rahoitusta. Hankkeiden kesto on pääsääntöisesti 2 vuotta.


Hausta kiinnostuneille on järjestetty yksi hankeaihioiden louhintatilaisuus 12.2.

Tervetuloa hakuinfoon 15.3. klo 9-10.
Vetovastuuhankkeiden hakuinfo 15.3. - Innokaupungit

Lue lisää: Vetovastuuhankkeiden 2. haku avautuu huhtikuussa! - Innokaupungit

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Hoidan Innokaupunkien vetovastuuhankkeiden rahoitusvalmistelua. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilönä Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit