Hyppää sisältöön

InnoHEIs - Tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurin entistä parempaa käyttöä

Korkeakoulut ovat kumppaneita talouskasvun vetureina toimiville pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä.

InnoHEIs-logo

Pirkanmaan liitto ja TAMK ovat mukana nelivuotisessa InnoHEIs-hankkeessa, jossa edistetään korkeakoulujen roolia ja laajennetaan tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurin käyttöä innovaatiotoiminnassa. Hanke käynnistyi elokuussa 2019. Hankkeen tukena Pirkanmaalla toimii sidosryhmä, johon osallistuu yritysten, yrityksiä edustavien organisaatioiden, kuntien ja korkeakoulujen edustajia. Interreg Europe –rahoitteisessa hankkeessa on kumppaneita Alankomaista, Espanjasta, Ranskasta, Ruotsista, Liettuasta ja Puolasta.

Korkeakoulut ovat kumppaneita talouskasvun vetureina toimiville pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä. Korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut (TKI) auttavat yrityksiä työstämään ideoita, hakemaan rahoitusta, tuotteistamaan ja käynnistämään vientiä. Myös digitalisaatioon ja automatisaatioon saa tukea ja työkaluja.

TAMK pyrkii luomaan suotuisan, avoimen ja houkuttelevan oppimis- ja kehittämisympäristön korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin yhteiselle innovaatiotoiminnalle. InnoHEIs-hankkeessa haetaan kansainvälisiä esimerkkejä korkeakoulujen TKI-työhön ja opetuksen kehittämiseen. Pirkanmaalla näkökulmana on uudistuvan teollisuuden tarpeiden huomioiminen korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa. Maakuntatasolla kehitettäviä asioita ovat alueellisen tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurin käytettävyys, houkuttelevuus, näkyvyys ja kansainväliset yhteydet. Olennaista on myös se, miten yritykset ja julkisen sektorin toimijat pääsevät infrastruktuuriin kiinni. Liitto pyrkii löytämään keinoja kehittää tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurin monipuolista käyttöä ja rahoitusinstrumentteja (esim. EAKR-rahoitus). Rahoitusinstrumentteja voidaan kohdistaa tilanteen parantamiseen.

TAMKin ja Pirkanmaan liiton kumppanit hankkeessa ovat Hanze University of Applied Sciences and Northern Netherlands Province Alliance (NL), Autonomous University of Barcelona (ES), DEV’UP Center-Val de Loire (FR) Mid Sweden University (SE) Ministry of Edecation & Science of Lithuania ja Lithuanian Innovation Center (LT), University of Silesia in Katowice ja Marshal’s Office in Silesia (PL).

Hankkeen kesto 1.8.2019 – 31.7.2023.

Hankkeen koko nimi on InnoHEIs (Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation).

Lisätietoa hankkeesta Tampereen ammattikorkeakoulun sivuilla.

Lisätietoja:

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle