Hyppää sisältöön

Ilmastokevät: Yritysten ja yhdistysten ilmastoverkoston toiminta käynnistyy!

| Blogi, Ympäristö ja ilmasto

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi -hankkeen hankekoordinaattori Anu Salminen kertoo blogissa uudesta ilmastoverkostosta.

Joko olet kuullut ilmastoverkostosta? Se on yritysten ja yhdistysten ilmastotyön tueksi perustettu maksuton yhteistyöverkosto, jonka toiminta on parhaillaan käynnistymässä. Verkosto on suunnattu alkuun Akaan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Sastamalan, Urjalan ja Valkeakosken alueen yrityksille ja yhdistyksille.

Ilmastoverkostoon pääsee mukaan asettamalla toiminnalleen yhden ilmastotavoitteen tai toimenpiteen, jolla edistetään organisaation ilmastotyötä. Yritykset ovat erilaisia, joten tavoitteetkin voivat olla erilaisia. Hyvä tavoite innostaa tarttumaan toimenpiteisiin ja ohjaa kohti kestävämpiä ratkaisuja. Ilmastotavoitteet ja –toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi: energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön, kiertotalouteen, jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun, uusiin innovaatioihin, kestävään rakentamiseen, hankintoihin, matkustamisen vähentämiseen, liikkumistapoihin, kuljetuksiin tai tuotteen valmistusprosessiin.

Ilmastotavoitteet uusitaan vuosittain. Organisaatio voi myös asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita, jolloin tavoitteen saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet pilkotaan vuositasolle.

Ilmastoverkoston toiminta on jo herättänyt kiinnostusta

Järjestimme helmikuussa 2023 ilmastoverkoston käynnistystyöpajan, jossa oli 20 osallistujaa 13 eri yrityksestä ja viidestä eri kunnasta. Mukana oli myös kuntien elinkeinopalveluiden edustajia. Ilmapiiri oli innostunut ja kehittävä. Tulosten pohjalta olemme suunnitelleet verkoston toimintaa. Osallistujat toivoivat verkostolta aktiivista toimintaa, johon on helppo lähteä mukaan, saada luotettavaa tietoa eri aiheista ja vaihtaa ajatuksia muiden yritystoimijoiden kanssa.

Mukaan on lähtenyt jo toiminnan alkuvaiheessa useita yrityksiä ja yhdistyksiä eri toimialoilta. Ilmastoverkostoon ja mukaan lähteneisiin yrityksiin voit tutustua ilmastoverkoston sivuilla.

Keväällä 2023 järjestetään useita ilmastoaiheisia tapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Seuraava tapahtuma on huhtikuussa järjestettävä logistiikka-alan webinaari, toukokuussa vietetään ilmastoverkoston avajaisia ja kesäkuussa keskustelemme kiertotaloudesta. Tervetuloa mukaan!

Ilmastoverkoston rakentaminen on osa Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteeminhanketta, jota rahoittaa ympäristöministeriö.

Ilmastoverkosto | Tervetuloa mukaan!

Webinaari: Kohti ympäristö- ystävällisempää logistiikkaa | Ilmastoverkosto

Webinaari: Tehokkuutta kiertotaloudesta | Ilmastoverkosto

Anu Salminen
hankekoordinaattori
Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi –hanke.

Valokuva: Akaan kaupunki

Aikaisempia Ilmastokevät-sarjan tekstejä voit lukea blogisivultamme.

canemure
Kaikki artikkelit