Hyppää sisältöön

Ilmastokevät: Ilmastolaki tuo ilmastosuunnitelmavelvoitteen kunnille

| Blogi, Ympäristö ja ilmasto

Äskettäin julkaistu opas on tarkoitettu ilmastotyötään aloitteleville kunnille, mutta opasta kannattaa hyödyntää myös ilmastotyötä jo pitkään tehneissä kunnissa.

Ilmastolain 14 a §:n mukaan kunnan on laadittava tai päivitettävä ilmastosuunnitelma vähintään kerran valtuustokaudessa. Ensimmäinen ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma tulee valmistua valtuustokaudella 2025–2029.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat julkaisseet oppaan kuntien ilmastosuunnitelmien valmisteluun. Opas on tarkoitettu ilmastotyötään aloitteleville kunnille, mutta opasta kannattaa hyödyntää myös ilmastotyötä jo pitkään tehneissä kunnissa.

Mitä ilmastosuunnitelma sisältää?

Ilmastosuunnitelmassa tulee olla päästövähennystavoite ja toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Suunnitelman toteutumista on seurattava ja suunnitelma on otettava huomioon sekä kuntastrategiassa että kunnan toimintakertomuksessa. Kunnanvaltuusto hyväksyy valmiin ilmastosuunnitelman.

Suunnitelman voi laatia myös yhdessä muiden kuntien kanssa. Siinäkin tapauksessa on yhteisessä suunnitelmassa oltava kuntakohtaiset tavoitteet ja toimet. Suunnitelmaan voi sisällyttää myös toimia liittyen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilinieluihin ja kiertotalouteen. Ilmastosuunnitelman voi liittää myös muuhun kunnan suunnitelmaan tai hyödyntää kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisen toimintasuunnitelman osana ilmastosuunnitelmaa.

Avustusta ilmastosuunnitelmaan

Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimista varten enintään 45 000 euroa per ilmastosuunnitelmaan osallistuva kunta. Avustus ei edellytä omarahoitusosuutta. Avustusta jaetaan vuosittain enintään 2,6 miljoonaa euroa hakemusten saapumisjärjestyksessä, niin pitkään kuin määrärahoja riittää kunakin vuonna.

Kuluvalla valtuustokaudella (2021–2025) avustusta myönnetään vain kunnille, joilla ei ole olemassa olevaa ilmastosuunnitelmaa tai joiden suunnitelma on vanhentunut. Voit tarkistaa oman kuntasi suunnitelman tilanteen olemalla yhteydessä erityisasiantuntija Miia Bergeriin ympäristöministeriöstä.

Vuonna 2025 alkavasta valtuustokaudesta eteenpäin avustusta voivat saada kaikki kunnat riippumatta siitä, onko kunnalla ennestään ilmastosuunnitelmaa.

Tukea suunnitelmiin ja avustushakuihin

Ympäristöministeriö järjestää koulutuksia toukokuun aikana ilmastosuunnitelman laatimisesta ja avustushausta. Lisätietoa toukokuun koulutuksista, niiden tallenteista sekä Miia Bergerin yhteystiedot löytyvät ympäristöministeriön sivuilta.


Aikaisempia Ilmastokevät-sarjan tekstejä voit lukea blogisivultamme.

Lisätiedot:


canemure
Kaikki artikkelit