Hyppää sisältöön

Ilmastokevät: Etelä-Pirkanmaan kunnat puhaltavat ilmastotyössä yhteen hiileen

| Blogi, Ympäristö ja ilmasto

Akaa, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski toteuttavat yhteistä ilmasto-ohjelmaa ja jakavat keskenään ilmastotyön parhaita käytäntöjä.

Etelä-Pirkanmaan kunnat Akaa, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski liittyivät vuonna 2019 yhdessä Hinku-verkostoon ja sitoutuivat tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen tueksi laadittiin neljän kunnan yhteinen ilmasto-ohjelma. Ohjelman jalkauttamiseksi käytäntöön käynnistettiin keväällä 2021 Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 (HEP2030) -hanke, jonka aikana luotiin neljän kunnan yhteinen ilmastojohtamisen toimintamalli ja otettiin käyttöön kuntien omat ilmastovahtipalvelut. Ympäristöministeriön rahoittama hanke päättyi marraskuussa 2022, mutta alueellinen ilmastoyhteistyö jatkuu tiiviinä. Etelä-Pirkanmaalla jatkaa kuntien yhteinen ilmastoasiantuntija ja ilmastotyötä kehitetään edelleen useissa jatkohankkeissa.

Ilmastotyön organisoimisen ja ilmastojohtamisen kehittämisen lisäksi Etelä-Pirkanmaalla tehdään jatkuvasti myös konkreettisia ilmastotoimia. Poikkihallinnollisen ilmasto- ja ympäristötyön painoarvo on viime vuosina noussut ja kuntaorganisaatioiden sisällä eri toimialoilla tunnistetaan aiempaa paremmin omia mahdollisuuksia vaikuttaa.

Talonäyttelyn teemana ekologisuus

Yksi esimerkki eri toimialojen ilmastotyötä yhdistävästä hankkeesta on Valkeakoskella kesällä 2024 järjestettävä Talonäyttely, jonka yhtenä teemana on ekologisuus. Teema on otettu huomioon jo alueen kaavoitusvaiheessa sijoittamalla uusi Juusonniityn asuinalue luonnonläheisesti, mutta silti hyvien joukkoliikenneyhteyksien sekä kattavien palvelujen äärelle kaupunkirakennetta tiivistäen.

Alueen yhdyskuntarakentamisessa hyödynnetään betonimursketta kaupungin omista purkukohteista ja rakennetaan ylijäämämaista kumpurakenne meluvalliksi. Näin säästetään neitseellisten materiaalien tuotannosta ja ylijäämämaiden kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Juusonniitylle sijoittuvaan kumpurakenteeseen istutetaan alueen nimen mukaisesti niittyä, joka sitoo hiiltä maaperään, edistää luonnon monimuotoisuutta ja ylläpitää kaupungin viheryhteyksiä.

Valkeakosken kaupunki kannustaa myös talonäyttelyyn osallistuvia energiatehokkaaseen rakentamiseen tarjoamalla alennusta tonttien hinnoista esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän, A-energialuokan talon tai sähköauton latauspisteen rakentaville. Lisäksi alueen rakentamisessa käytettävällä työpajamallilla kannustetaan rakentajia kustannus- ja resurssitehokkaisiin yhteishankintoihin.

Ympäristökasvatuksen yhteistyötä

Toinen esimerkki toimiala- ja kuntarajoja ylittävästä ilmastoyhteistyöstä on Etelä-Pirkanmaalla tehty työ ilmasto- ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi. Alueen lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoille järjestettiin syksyllä 2022 kestävä kehitys -teemainen jatko-opintopäivä. Valkeakoskella HAMK:n tiloissa järjestetyn päivän ohjelmassa oli aiheeseen liittyvä luento sekä eri koulutusohjelmien rasteja, joilla paneuduttiin kestävän kehityksen kysymyksiin.

Loppuvuodesta käynnistyi myös yhteishanke Etelä-Pirkanmaan ilmasto- ja ympäristökasvatuksen polku, jonka aikana luodaan kokonaisvaltainen ja ikätasoisesti etenevä malli perusopetuksen ympäristökasvatukseen. Polun suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistetaan toimijoita myös koulujen ulkopuolelta kuten esimerkiksi kuntien kiinteistöistä, liikennejärjestelyistä sekä koulujen lähipuistoista ja -metsistä vastaavia tahoja. Hankkeen aikana jaetaan kuntien parhaita ympäristökasvatuksen käytäntöjä ja esimerkiksi Pälkäneen ansiokkaasta koulumetsä- ja metsäeskaritoiminnasta otetaan mallia muihin alueen kuntiin.

Onnistumisten ohella Etelä-Pirkanmaan ilmastotyössä tunnistetaan myös lukuisia haasteita. Maatalouden ja liikenteen päästöihin on alueen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen huomioon ottaen vain rajallisesti mahdollisuuksia vaikuttaa. Uusiutuvan energian hankkeiden politisoituminen sekä risteävät paineet maankäytössä myös osaltaan jarruttavat alueen ilmastotyötä. Etelä-Pirkanmaalla on haasteista huolimatta kuitenkin sitouduttu pitkäjänteiseen ilmastotyöhön ja tunnistettu kuntien välinen yhteistyö parhaaksi tavaksi edetä yhteistä tavoitetta kohti.

Ossi Kekki
Ilmastoasiantuntija (Akaa, Pälkäne, Urjala & Valkeakoski)
Valkeakosken kaupunki
p. 040 335 6014, ossi.kekki@valkeakoski.fi

Valokuva: Tommi Käppi

Aikaisempia Ilmastokevät-sarjan tekstejä voit lukea blogisivultamme
.

canemure
Kaikki artikkelit