Hyppää sisältöön

Ihastu Ikaalisiin! - Fall in love with Ikaalinen!

Toteuttaja: Kehittämisyhtiö Ikaalisten kylpyläkaupunki Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 73 921€, kokonaisrahoitus 92 401€
Toteutusaika: 1.5.2023 - 30.4.2024

Ikaalinen on aktiivinen kulttuuri-, matkailu- ja kylpyläkaupunki. Kaupungissa järjestetään useita kesätapahtumia, joilla on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia kaupungin yritystoiminnalle, -elinvoimaisuudelle ja -asukkaiden hyvinvoinnille. Kaupungin tunnetuin kulttuuritapahtuma Sata-Häme Soi juhlisti tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan. Lisäksi kävijöiden suosiossa ovat Puistofilosofia-viikko, Rahkolan Kesä ja Saunafestivaalit. Ikaalisissa on myös lukuisia pienempiä tapahtumia eri yhdistysten ja ohjelmanjärjestäjien toimesta. Paikkakunnalla on tapahtumakävijöiden majoitukseen resurssia, pelkästään Ikaalinen Span & Resortin alueella on kapasiteettia 1000 henkilölle. Mökkejä seudulla on noin 2500. Tampere sijaitsee vain vajaan tunnin ajomatkan päässä Ikaalisista. Tämä mahdollistaa lähimatkailun näkökulmasta valtavan kävijäpotentiaalin Ikaalisten tapahtumajärjestäjille ja ostovoiman seudun yrityksille

Ihastu Ikaalisiin! -kehittämishankkeessa laaditaan kulttuurimatkailustrategia ja sen toteutussuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan vuoden 2024 kulttuuritapahtumien yhteydessä. Päivitettyjä suunnitelmia hyväksikäytetään myös erilaisissa luovien alojen rahoitushauissa.

Suuri osa Ikaalisten tapahtumista on järjestetty talkoovoimin, joista on kasvanut kokonaisuutena merkittävä vetovoimatekijä kaupungille. Talkoovoimin järjestettyjen kulttuuritapahtumien kasvun esteenä nähdään strategisen suunnittelun ja resurssien puute. Kaupunki on avustanut tapahtumien järjestäjiä mahdollisuuksiensa mukaan, mutta hallittu strateginen yhteistyö eri toimijoiden ja kaupungin välillä on jäänyt vähäiseksi. Ikaalisissa kaupallisten- ja kulttuuritoimijoiden synergiaetujen hyödyntämisessä nähdään kehittämisen tarpeita ja yhteistyössä kansallisia- ja kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia. Tällä hetkellä eri toimijoiden synergiaetuja ei ole riittävästi hyödynnetty, tuotteistettu ja markkinointia fokusoitu. Erityisesti luovilla aloilla vaaditaan eri toimijoiden yhteistä suunnittelua, tavoitetta ja tahtotilaa. Tässä hankkeessa kehitetään resurssiviisas kaupallista- ja kansainvälistä kasvua vahvistava kulttuurimatkailustrategia, jota ohjaa
kestävä ja vastuullinen toiminta. Kehittämistyö lähtee yhteisestä strategiasta, jota tukevat jo olemassa olevat kansainväliset yhteydet. Eli niiden suhteen kyse on lähinnä olemassa olevien yhteyksien uudelleen aktivoinnista.

Konkreettisten toimien keskiössä ovat synergiaetujen selvittäminen ja hyödyntäminen, palvelujen tuotteistaminen, kansainvälisen yhteistyön aktivointi ja vahvistaminen sekä viestinnän kehittäminen. Painopiste on kulttuuritapahtumien järjestäjien ja luovien alojen yritysten yhteistyön vahvistamisessa. Hankkeen päätavoite on edistää kaupungin elinvoimaisuutta, lisätä luovien alojen yrittäjyyttä sekä kehittää tuotekokonaisuuksia tuomaan uusia tulovirtoja kulttuurimatkailusta Ikaalisten yrityksille ja seudulle. Hankkeen tuloksena tunnistetaan kulttuuritapahtumien merkitys ja luovien alojen kaupallisten mahdollisuuksien tärkeys. Ikaalisissa halutaan tulevaisuudessa tuottaa tasokkaita kulttuurimatkailupalveluja, jotka ovat ketterästi uudistuvia ja luovat ja tuovat paikkakunnalle elinvoimaa, veto- ja pitovoimaa, hyvinvointia sekä kansallista- ja kansainvälistä tunnettuutta.