Hyppää sisältöön

Hyytiälä Living Lab - Kestävä ja hyvinvointia tukeva puurakentaminen - alustan toimijaekosysteemin rakentaminen

Toteuttaja: Helsingin yliopisto
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 97 700€, kokonaiskustannusarvio 128 767€
Toteutusaika: 1.10.2022 - 30.4.2024

Tausta: Hyytiälän metsämaisemalle rakennetaan kestävän kehityksen mukainen puurakenteinen uudisrakennuskokonaisuus v. 2021 – 2022. Tavoite on korkeatasoinen, vetovoimainen majoitus- ja opetustiloja sisältävä rakennus, joka toimii kansainvälisenä malliesimerkkinä puun käytöstä ekologisena ja kestävänä rakennnusratkaisuna, ja jossa uusi ja vanha rakennuskulttuuri limittyvät toisiinsa ja luontoon. Rakennuksen elinkaaritavoite on 150 vuotta. Uutta on, että rakennus kehitetään kansainvälisesti ainutlaatuiseksi kestävän puurakentamisen Living Lab -tutkimus- ja innovaatioalustaksi. Uraa-uurtavaa on asumiseen liittyvän hyvinvoinnin tutkimus. Hyytiälän LL-hankkeen päätavoite on luoda uudenlainen, avoin ja monitieteinen kestävän puurakentamisen ja käyttökokemusten (ihmisen hyvinvointi ja terveys) tutkimusympäristö. Tämän muodostaminen yhdistyy uudisrakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen (2019-2022) ja testikäyttöön (2023-2025), jonka jälkeen siirrytään vakiintuneen toiminnan vaiheeseen. Hyytiälän Living Lab -alusta ja uudisrakennus ovat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan projekti. Yliopisto/tiedekunta vastaa siitä siten, että rakennus toteutetaan yliopiston rahoituksella. LL-kokonaisuus tehdään eri tutkimus- ja hankerahoitusten yhdistelmällä.

Täsmennys alkuperäiseen hakemukseen AKKE-hanke:

Tämän AKKE-hankkeen (2022-2023) tavoitteena on koota ja koordinoida Hyytiälän Living Lab -alustan tieteellisten ja yrityskäyttäjien verkosto, luoda verkoston kokoamiseksi välttämättömät LL-verkkosivut ja viestintämateriaali, sekä järjestää 7 kpl tilaisuuksia (osallistujina yritykset, tutkijat ja kansainväliset/EU-viranomaiset) käyttäjäverkoston kokoamiseksi ja ensimmäisten tutkijakonsortioiden synnyttämiseksi (kansainväliset julkiset rahoitushaut). Tavoite on lisätä yliopistojen kansainvälisen Puurakentamisen tutkimusalustaverkostoa (käynnistys 02/2022, 3 jäsentä) 1-2 uudella jäsenellä tämän hankkeen aikana.

Hyytiälän rooli on toimia pohjoisen puurakentamisen tutkimusalustana (muut Välimeren ilmasto (Slovenia) ja laukea vyöhyke, Atlantti (Oregon/USA), ja erityisesti ihmisen hyvinvoinnin ja puuasumisen tutkimusalustana.

Akke-hankkeen kokonaisbudjetti on n. 128 k€, josta AKKE-rahoitus noin 76%. Rahoitus suunnataan pääosin asiantuntijatyöhön. Kaikki tulokset ovat julkisia. Hyödyt ovat puurakentamisen kansainvälisen vetovoiman ja viennin, yritystoiminnan ja kestävän, kuluttajien preferoimien ratkaisujen kehittäminen. Yhteiskunnalle (asumiseen liittyvä hyvinvointi ja ilmasto/ympäristöhyödyt) hyödyt ovat huomattavat. Myös koulutusta voidaan kehittää Pirkanmaalla alakoulusta (vierailut; tutustuminen puurakennukseen ja metsäympäristöihin, myös leirikoulut) yliopistotasolle (kurssit ja opinnäytetyöt LL-alustalla); mutta nämä toimet eivät sisälly AKKE-hankkeeseen. Toteutus on vuosina 2022-24. Hankkeelle laaditaan viestintäsuunnitelma ja nimetään ohjausryhmä. Hanke toteuttaa Pirkanmaan maakuntaohjelman teemoja: asutaan ja liikutaan kestävästi (puurakentaminen), tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa (koulutus/innovaatiot), Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä (kv. osaamiskeskittymä) ja liiketoiminta uudistuu vastuullisesti (osaajat, tuotteet, vienti). Liitteenä tarkempi hankesuunnitelma ja budjetti.