Hyppää sisältöön

Helvetinjärven kansallispuiston suunnitelmat tukevat alueen luontoarvoja ja virkistyskäyttöä

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Myös Pohjois-Pirkanmaan luontomatkailuun linkittyviä elinkeinoja voidaan vahvistaa.

Pirkanmaan liiton mielestä Helvetinjärven kansallispuistoa on mahdollista kehittää jatkossa nykyistäkin merkittävämmäksi koti- ja ulkomaisten matkailijoiden käyntikohteeksi. Myös Pohjois-Pirkanmaan luontomatkailuun linkittyviä elinkeinoja voidaan vahvistaa.

Pirkanmaan liitto antoi lausunnon Metsähallitukselle Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta. Maakuntahallitus päätti lausunnon antamisesta 15.3.

Maakuntakaavan mukaan Pirkanmaan pohjoisosan kansallispuistojen alueella ja niiden väliin jäävällä vyöhykkeellä on vaalittava luontoarvoja ja kehitettävä luonnon virkistyskäyttöä. Vastikään käynnistyi maakunnallisen biodiversiteettiohjelman laadinta. Metsähallituksen suunnitelma tukee biodiversiteettiohjelman tavoitteita.

Pirkanmaan liitto kannattaa seudullisen luontomatkailun kehittämissuunnitelman laatimista Pohjois-Pirkanmaan alueella. Suunnitelma tarkastelisi Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen, Riuttaskorven virkistysmetsän ja Haukkamaan ympäristöarvometsän aluetta yhtenäisenä luontomatkailukokonaisuutena.

Suunnitelmaan sisältyvät monipuoliset kehittämistoimenpiteet, joihin kuuluvat esimerkiksi uusien palvelurakenteiden toteutus ja luontoarvojen selvittäminen. Ne parantavat puiston palveluita erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin vastaten. Samalla sovitetaan yhteen luonnonsuojelullisia ja virkistyksellisiä arvoja.

Helvetinjärven kansallispuisto muodostaa Pirkanmaan keskeisen retkeilyn ja luontomatkailun vetovoima-alueen, joka on tärkeä virkistys- ja retkeilyalue maakunnan kasvavalle väestölle, kotimaan matkailijoille sekä jatkossa toivottavasti enenevästi myös kansainvälisille matkailijoille.

Siksi saavutettavuutta tulisi parantaa kestävästi - erilaisten käyttäjäryhmien tarpeista lähtien - myös julkisen liikenteen, kuten kutsuliikenteen avulla.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit