Hyppää sisältöön

Hankerahoituksen tarkoitus on synnyttää uutta ja pysyvää – rahoittajat toivovat selkeyttä hakemuksiin

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Hankehakijan kannattaa olla yhteydessä hankevalmistelijoihin jo idean kanssa, ettei tule tehtyä turhaa työtä.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä ja lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Jokaisella maakunnalla on oma maakuntaohjelmansa ja siihen liittyvä erikoistumisstrategia, jotka vaikuttavat Suomen rakennerahasto-ohjelman lisäksi rahoitusvalintoihin.

Erityisasiantuntija Tiina Harala Pirkanmaan liitosta rohkaisee hakijoita olemaan yhteydessä hankevalmistelijoihin jo idean kanssa, ettei tule tehtyä turhaa työtä.

– Tarkistamme, että hakemusidea on EU-ohjelman mukainen. Vaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina. On paljon yksityiskohtia, joiden täytyy olla kunnossa.

Tavoitteena on, että Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden tulokset jäävät elämään hankkeen jälkeen. Rahoitusta myönnetään ajallisesti rajattuun ja hakijaorganisaation tavanomaisesta toiminnasta erilliseen kehittämistoimintaan. Hankehakemuksissa erottuvat edukseen selkeät ja konkreettiset hankeideat.

Näin hankekäsittely etenee

Kun hakemus on saapunut Pirkanmaan liittoon, se päätyy ensin liiton omien asiantuntijoiden arviointipalaveriin ja sieltä jatkovalmisteluun.

– Pirkanmaalla hankeryhmän kokoonpanoon kuuluu maakunnan liiton ja ELY-keskuksen asiantuntijoita. Huomioon otetaan muun muassa ympäristöpuolen kommentit. Käymme myös läpi mahdolliset synergiat ja päällekkäisyydet ELY-keskuksen rahoittamien hankkeiden kanssa.

Seuraavaksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsittelee hakemukset. Hakemukset, joille on haettu tukea yli 400 000 euroa, käsittelee maakunnan yhteistyöryhmä.

Näiden vaiheiden jälkeen hakemukset viedään maakuntahallituksen käsittelyyn. Lopulliset päätökset rahoituksesta tekee maakuntajohtaja.

– Hakijaa voidaan neuvoa hankesuunnitelman viimeistelyssä varsinaisen käsittelyprosessin rinnalla, jotta hakemus on yksityiskohtia myöten riittävän selkeä rahoitettavaksi. Maakuntahallitukseen vietäessä hakemuksen täytyy olla valmiissa kunnossa, Harala kertoo.

Hylättyjen hakemusten määrä vaihtelee hauittain. Kevään EAKR-hakuihin kohdistui Pirkanmaalla paljon mielenkiintoa ja hylättäviä hakemuksia tuli Haralan mukaan verrattain paljon. Kevään 2021 REACT-hakuun tuli 28 hakemusta, joista hylkyyn päätyi lähes 10 hakemusta.

– Tarkkuus rahoituspäätösten valmistelussa on hakijan etu ja se varmistaa myös tämän oikeusturvan toteutumisen, muistuttaa erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen (kesk.). Vierellä rakennerahastoasiantuntija Tuija Rajala ja erityisasiantuntija Tiina Harala.

Teksti ja kuva: Milja Mansukoski

Kaikki artikkelit