Hyppää sisältöön

Hallitukset yritysten kasvun moottoreiksi

Toteuttaja: Future Board ry.
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 99 921€, kokonaiskustannusarvio 124 902€
Toteutusaika: 1.11.2022 - 31.8.2024

Hankkeen tarkoituksena on edistää pirkanmaalaisten yhtiöiden kilpailukykyä tunnistamalla yhtiöiden kasvun haasteita ja kehittämällä alueen yritysten hallitustyöskentelyä. Hallitusten tehtävänä on varmistaa yhtiöiden tulevaisuuden kasvu, luoda yhtiöille kilpailuetua pitkällä aikajänteellä sekä auttaa ylintä johtoa ymmärtämään asioita tulevaisuusorientoituneesti päivittäisen operatiivisen toiminnan tukena. Varautumalla tulevaisuuden muutoksiin sekä mukautumalla ympäristön vaatimuksiin, yhtiöt voivat luoda arvoa, lisätä tietotaitoaan sekä luoda uusia työpaikkoja. Yhtiön hallituksen tehtävänä ja vastuuna on valvoa tätä kehitystä ja varmistaa, että yhtiö on valmistautunut siltä edellytettävään muutokseen.

Hanke keskittyy Pirkanmaan-alueen yhtiöihin ja siinä hyödynnetään Pirkanmaan vakiintunutta mainetta yrittelijäänä alueena, jossa yritysten on hyvä kasvaa ja kehittyä. Lisäksi hyödynnetään maakunnassa tehtävää aktiivista ja ajankohtaista hallitustyöntutkimusta. Yritysten, akateemisen tutkimuksen ja hallitustoimijoiden yhteistyön avulla luodaan maakuntaan kilpailuetua, uutta osaamista sekä autetaan yhtiöitä kasvamaan tulevaisuusorientoituneesti ja kestävästi. Tavoitteena on myös edesauttaa yhtiöiden pysymistä Pirkanmaalla sekä lisätä Pirkanmaan houkuttelevuutta entisestään kasvavien ja kehittyvien yhtiöiden toimialueena.

Hankkeen kautta tarjotaan teknologia- ja digitalisaatiofokusoituneiden hallitusammattilaisten osaamista yhtiöiden hallituksiin. He tarjoavat osaamisellaan yhtiöille lisäarvoa sekä auttavat yhtiöitä kehittämään hallitustoimintaansa. Yhtiöt kehittyvät ja kasvavat, kun hallitustyöskentelystä tehdään ammattimaista ja hallitus itse pyrkii uudistamaan ja kehittämään toimintaansa eteenpäin. Hanke soveltuu erikokoisille yhtiöille, mutta painopiste on pk-yhtiöissä. Hankkeen avulla luodaan pienemmille yhtiöille malli lähteä kehittämään hallitustoimintaa neuvonantaja-toiminnan kautta. Niitä yhtiöitä, joissa on jo aktiivista hallitustoimintaa, autetaan kehittämään hallitustoimintaa ammattimaisempaan ja tuottavampaan suuntaan.

Hyvä hallitustyöskentely auttaa tutkitusti yhtiöitä kasvamaan nopeammin, minkä lisäksi se herättää luottamusta sidosryhmien, kuten asiakkaiden, työntekijöiden ja rahoittajien näkökulmasta. Hallitus on tärkeä osa yhtiön pitkäjänteisen kestävän kasvun luomisessa sekä pitkän aikavälin strategian suunnittelussa.