Hyppää sisältöön

EU-rahoitusta ohjataan Pirkanmaalla maakunnan yhteistyöryhmässä

| Pirkanmaan liitto

Jokaisessa maakunnassa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (MYR). Se kokoaa vaikuttajat yhteen ja linjaa, millaisia isoja hankkeita EU:n rakennerahastovaroista rahoitetaan. MYR käsittelee yli 1ME julkista tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tai Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) saavat hankkeet.

Maakuntahallitus nimeää yhteistyöryhmän. Siihen kuuluu 19 jäsentä ja puheenjohtaja, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Esittelijänä kokouksissa on maakuntajohtaja. MYR laatii myös ehdotuksen hallintoviranomaiselle EAKR-hankkeiden tarkentavista alueellisista valintaperusteista. Tällaisia ovat esimerkiksi alueen omat strategiat.

Yhteistyöryhmä käsittelee lisäksi maakunnassa valmisteltavia suunnittelu-, ohjaus- ja sopimusasiakirjoja niiden valmisteluvaiheessa, hyväksyy rakennerahastovarojen alueellisen rahoitussuunnitelman ja rahoituksen painopisteet, edesauttaa aluekehittämisen kannalta merkittävien hankekokonaisuuksien valmistelua ja toteuttamista, raportoi alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toteutumisesta hallintoviranomaiselle ja tiedottaa ohjelman toimeenpanosta.

Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina Pirkanmaan kunnat ja Pirkanmaan liitto (8 edustajaa jäsenenä), Pirkanmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot (3 edustajaa jäsenenä) sekä alueen kehittämisen kannalta keskeisiä muita alueellisia yhteistyötahoja (8 edustajaa jäsenenä).

MYR:llä on alueen asiantuntijoista ja viranomaisista koostuva sihteeristö (MYRS), joka seuraa ja sovittaa yhteen rahoitettaviksi ehdotettuja hankkeita eri rahastoista. Maakunnan yhteistyöryhmä päättää sihteeristön kokoonpanosta. Sihteeristössä ovat edustettuina Pirkanmaan liitto, Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan ELY-keskukset.

Kaikki artikkelit