Hyppää sisältöön

EU-rahoitus on aluekehittämisen työkalu – Pirkanmaan liitto myöntää rahoitusta useasta rahastosta

| Pirkanmaan liitto

Euroopan aluekehitysrahaston tavoitteena on muun muassa luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Pirkanmaan liitto myöntää tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) julkisomisteisille toimijoille, kuten korkeakouluille, kuntien kehittämisyhtiöille ja järjestöille.

Seuraava EAKR-haku avautuu syksyllä 2023, jolloin toimintalinjan 1 rahoitus avataan haettavaksi eritystavoitteiden 1.1. ja 1.2. osalta: tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen ja digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.

Aluekehitysrahastosta tuetaan myös kestävää kaupunkikehittämistä, jota toteutetaan Suomessa Innokaupungit-nimen alla. Pirkanmaan liitto rahoittaa toimintaa Tampereen kehittämistoimien osalta ja lisäksi kansallisia ryhmähankkeita eli Innokaupunkien vetovastuuhankkeita. Pirkanmaan liitto myös koordinoi kansallisen Innokaupungit-verkoston kehittämistyötä.

EAKR-rahoituksen lisäksi Pirkanmaan liitto myöntää rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE). JTF-haku on avautumassa näillä näkymin viimeistään kesäkuussa. AKKE-rahoituksen seuraavasta hausta tiedotetaan myöhemmin. Seuraa sivujamme.

Pirkanmaan liitto rahoittajana - Pirkanmaan liitto

Kaikki artikkelit