Hyppää sisältöön

Ennakointiyhteistyö maakunnan hyvinvoinnin vahvistajina

| Blogi, Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Tieto ja ennakointi

Pirkanmaalla käynnistyy uusi allianssimallinen ennakointialoite. Se kirkastaa ennakointitoimintaa, edesauttaa systemaattisempaa ja organisoidumpaa keskustelua, tiedonjakamista ja yhteistyötä alueen eri organisaatioiden kesken.

Sitran julkistama tulevaisuusbarometri osoitti, että Pirkanmaan maakunta suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti ja aktiivisesti. Siinä lienee yksi syy siihen, miksi useammankin elinkeinorakennemuutoksen läpikäynyt Pirkanmaa on pystynyt uusiutumalla löytämään tien ulos kriiseistä.

Globaalin epävarmuus ja yllätyksellisyys konkretisoitui pandemiassa ja toi selvästi esiin ennakoinnin tarpeen. Monen etäkokouksen aiheena olivat kysymykset: mitä kyvykkyyksiä tarvitaan, kuinka tulevaisuuden osaamistarpeita todella selvitetään, mistä tietoa saa ja kenen rooliin ennakointitehtävä kuuluu. Tarve muutoskyvykkyyden kasvattamiseen kietoutui maakunnassa tulevaisuuden osaamistarpeiden ympärille. Toisena tärkeänä teemana on noussut esiin pk-yritysten ennakoinnin tarve.

Koeteltuja tapoja ja keinoja ennakoida kaikkia koskevia, laajoja yhteiskunnallisia haasteita on edelleen varsin vähän. Pirkanmaalla osaamisen ennakointia on perinteisesti pyritty tekemään yhdessä eri organisaatioiden välillä. Pilkahdus-portaali oli ennakointiyhteistyön ja tiedonkäytön hyvä esimerkki, mutta olemme jälleen uuden edessä.

Maakunnan tehtävänä on ottaa huomioon lyhyen tähtäimen toimenpiteiden ohella erityisesti tulevaisuuden menestysedellytysten rakentaminen. Karttana ja kompassina toimivat maakuntaohjelma ja siihen liittyvä älykkään erikoistumisen strategia, joita päivitetään tämän syksyn 2021 aikana. Edellytys uudistumiselle on, että maakunnan keskeisissä ekosysteemeissä - kuten valmistava teollisuus ja kestävä kiertotalous - työskennellään läheisessä yhteistyössä niin yritysten ja yliopistojen kuin julkisten toimijoiden kesken.

Kohti tulevaisuuden lukutaitoa

Pirkanmaalla etsimme tapoja, jotka auttavat siirtymään ennakoinnissa kohti tulevaisuuden lukutaitoa, miten etenemme kohti toivottua tulevaisuutta. Tällainen ajattelu lähenee käsitteenä resilienssiä, jonka puolestaan voisi kuvata iskunkestävyytenä. Painopiste on nykyhetkessä ja siinä, miten voimme tehdä hyviä ja oikeita valintoja nyt ymmärtäen niitä mekanismeja, jotka vaikuttavat siihen, minkälaiseksi tulevaisuus muodostuu.

Kokeilut ja aloitteet laajentavat maakunnan ennakointityön uusiin toimijoihin. Se on välttämätöntä muun muassa kestävyyssiirtymän tai digitaalisen siirtymän ollessa kyseessä. Esimerkiksi ilmastotyö tulee suunnitella tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa, koska osallisten tulee olla itse mukana tekemässä tulevaisuuttaan. Parhaimmillaan se tarkoittaa muun muassa paikallisten yhteisöjen tukemista ja kuntalaisten yhteisötoiminnan kykyjen kasvattamista.

Pirkanmaalla käynnistyvä uusi allianssimallinen ennakointialoite pyrkii omalta osaltaan kirkastamaan ennakointitoimintaa edesauttamalla systemaattisempaa ja organisoidumpaa keskustelua, tiedonjakamista ja yhteistyötä alueen eri organisaatioiden kesken. Aloitetta rakentavat Business Tampere, TAMK ja Pirkanmaan liitto. Siinä ei etsitä yhtä ainoaa työskentelymallia tai rakennetta, vaan laajaa jaettua ymmärrystä tulevaisuuden lukutaidon kasvattamiseksi.

Tulevaisuuden lukutaidon ja iskunkestävyyden kehittämistä tarvitaan kaikissa pirkanmaalaisissa organisaatioissa. Tarvitaan intohimoisia toimijoita, jotka sitoutuvat rakentamaan yhteistä suuntaa ja ennakoimaan uusin tavoin tulevaisuutta. Ennakointi kuuluu meille kaikille ja parhaiten se toteutuu hyvässä ja syvässä yhteistyössä.

Tietoa kirjoittajasta:

Kaikki artikkelit