Hyppää sisältöön

Ennakkotieto: Pirkanmaan ilmastopäästöt laskivat 2,8 prosenttia vuonna 2022

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Suurimmat päästölähteet Pirkanmaalla vuonna 2022 olivat tieliikenne, kaukolämpö ja maatalous.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ennakkotietolaskelman mukaan vuonna 2022 Pirkanmaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 2,8 prosenttia edellisvuoteen 2021 verrattuna. Asukaskohtaiset päästöt Pirkanmaalla laskivat 3,8 prosenttia. Kaikki Suomen kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt laskivat 2,7 prosenttia.

Tieliikenne jatkaa edelleen Pirkanmaan suurimpana yksittäisenä päästölähteenä

Suurimmat päästölähteet Pirkanmaalla vuonna 2022 olivat tieliikenne (32,6 %), kaukolämpö (16,2 %) ja maatalous (14,2 %). Tampereen kaupungin huomattava investointi kaukolämpöön eli Naistenlahti 3 valmistui vuoden 2022 loppuun mennessä ja sen tuottamat päästövähennykset näkyvät vasta vuoden 2023 tilastoissa. Suurin yksittäinen päästövähennys välillä 2021–2022 toteutui Pirkanmaalla muun lämmityksen päästöissä (-25,2 %). Kansallisesti vuoden 2022 tuloksissa näkyivät Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset erityisesti energiasektorilla, jossa kaukolämmön tuotannon päästöintensiteetti kasvoi. Ukrainan sodan vaikutuksesta myös maakaasua ja puupolttoaineiden käyttöä korvattiin kivihiilellä ja turpeella.

Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen jakauma vuonna 2022. Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. © Syke

Pirkanmaan päästökehitys suhteessa kansallisiin tavoitteisiin

Kokonaisuudessaan Pirkanmaan ilmastopäästöt ovat vähentyneet maakunnallisen Hinku-tarkasteluvuosien 2007–2022 välisenä aikana 34,3 prosenttia. Pirkanmaa Hinku-maakuntana tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030. Tavoitteen saavuttamiseksi on päästövähennystä maakunnallisesti jäljellä vuosille 2023–2030 vielä 45,7 prosenttia, jotta 80 prosentin päästövähennys vuoden 2007 tasosta saavutetaan. Jäljelle jäävät 20 prosenttia päästöistä kompensoidaan esimerkiksi maankäyttö- ja metsätaloussektorin eli LULUCF-sektorin toimin sekä uusiutuvan energian tuotannolla. Hiilineutraalius saavutetaan, mikäli hiilinielut ovat yhtä suuret kuin päästötaso.

Syken ylläpitämään päästötietopalveluun on lisätty kunta- ja aluekohtaiset vuoden 1990 päästötiedot. Vuoden 1990 alueelliset päästöt mahdollistavat alueiden päästövähennystahdin vertailun suhteessa kansallisiin tavoitteisiin vuosina 2030 (-60 %), 2040 (-80 %) ja 2050 (-90–95 %). Taakanjakosektorilla Suomen päästövähennystavoite on -50 prosenttia vuosina 2005–2030.

Vuosina 1990–2022 Pirkanmaan kokonaispäästöt ovat vähentyneet 36,5 prosenttia ja taakanjakosektorilla vuosina 2005–2022 22 prosenttia. ”Kokonaispäästöissä on kirittävää myös Pirkanmaalla kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme tehneet jo pitkään tavoitteellista alueellista ilmastotyötä ja tästä on hyvä jatkaa kohti vuotta 2030”, toteaa projektipäällikkö Katja Alakerttula Pirkanmaan liitosta.

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Katja Alakerttula, Pirkanmaan liitto, puh. 044 422 2040 etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
Erikoistutkija Santtu Karhinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1889, etunimi.sukunimi@syke.fi

Päästölaskennan aineistot ovat avoimesti kaikkien käytettävissä:

Ladattavat päästötietoaineistot: kaikkien Suomen kuntien päästötiedot ja kuntien vertailutiedot (filesender.funet.fi, päivitetty linkki 16.11.2023, aineistot ladattavissa 5.12.2023 asti)

Päästötietopalvelu (päivittyy vuoden 2022 tiedoilla 21.11.2023)

Päästölaskennan menetelmä

Raportti: Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta, ALas-mallin menetelmäkuvaus ja laskentojen tuloksia 2005–2018

Kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalu kunnille

Kaikki artikkelit