Hyppää sisältöön

Elinkeinoministeri Lintilä vastasi kansanedustajien kirjalliseen kysymykseen energiayhteisöjen toimintamahdollisuuksien lisäämisestä

| Edunvalvonta, Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Myös työ- ja elinkeinoministeriö on tunnistanut pilotti- ja demonstraatiohankkeiden sääntelykokeiluja koskevan lainsäädännön kehittämistarpeen.

Pirkanmaan kansanedustajat kysyivät, millaisin toimenpitein hallitus aikoo varmistaa EU:n sähködirektiivin mahdollistaman kansallisen toimeenpanon, innovaatiomyönteisen sääntelyn etenemisen ja tarjota muun muassa Lempäälän energiayhteisölle hankkeen täysimääräisen pilotoinnin mahdollisuuden. Lempäälään on investoitu muun muassa uusi älyverkko, aurinkopaneelikentät sekä suuret sähköakustot.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän vastauksessa Pirkanmaan kansanedustajille todetaan, että myös työ- ja elinkeinoministeriö on tunnistanut pilotti- ja demonstraatiohankkeiden sääntelykokeiluja koskevan lainsäädännön kehittämistarpeen. Sääntelykokeiluja koskeva lainsäädäntö vaatii riittävää selvitystyötä ja erilaisten pilottihankkeiden vaikutusten arviointia, jotta syrjimättömyys markkinatoimijoiden välillä säilyy ja pystytään minimoimaan asiakkaille mahdollisesti aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Tämä sääntely on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi seuraavalla vaalikaudella.

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja Marko Asell ja varapuheenjohtaja Iiris Suomela pitävät tärkeänä, että energiayhteisöjen kokeiluhankkeita koskevat mahdollistavat tavoitekirjaukset sisältyisivät seuraavaan hallitusohjelmaan.

Pirkanmaan kansanedustajat lisäisivät energiayhteisöjen toimintamahdollisuuksia. Mahdollistavat toimet tukisivat Suomen energiaomavaraisuuden lisäämistä sekä vihreää siirtymää. Kirjallisella kysymyksellä energiayhteisöistä on Pirkanmaan kansanedustajien laaja tuki ja määräajassa kysymyksen allekirjoitti suurin osa kansanedustajista.

Lisätiedot:

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja: Marko Asell, p. 050 512 1968 marko.asell@eduskunta.fi

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan varapuheenjohtaja: Iiris Suomela, p. 050 514 4778, iiris.suomela@eduskunta.fi

Kuva Pirkanmaan kansanedustajien vierailusta Lempäälän energiayhteisössä. (Kuva: Marko Koskinen)

Kaikki artikkelit