Hyppää sisältöön

Elämysympäristöllä lisää osaajia teollisuuteen

Toteuttaja: Tampereen kaupunki
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 91 637€, kokonaiskustannusarvio 114 546€
Toteutusaika: 1.5.2023 - 30.4.2024

Hanke koostuu kahdesta työpaketista, joiden avulla houkutellaan uusia osaajia valmistavaan teollisuuteen. Työpaketin 1. tavoitteena on luoda uusi ja innovatiivinen tapa houkutella uusia osaajia valmistavan teollisuuden työtehtäviin ja alan koulutuksiin luomalla elämysympäristö teollisuuden imagon, vetovoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on myös tehdä teollisuuden tehtäviin ja koulutuksiin tutustumisen ja ohjaus yläkoulujen ja lukion opinto-ohjaajille, kuntakokeilun OMA-valmentajille sekä TE-toimiston asiantuntijoille tehokkaammaksi.

Tämä tehdään rakentamalla virtuaalisuutta, pelillisyyttä ja mahdollisesti fyysisiä elementtejä hyödyntävä elämysympäristö, johon asiakkaita ohjaamalla buustataan teollisuuden imagoa ja houkuttelevuutta sekä tutustutaan teollisuuteen: alan yrityksiin, teknologioihin, tuotteisiin, ammatteihin sekä koulutusväyliin. Elämysympäristössä tututustaan toimialaan omakohtaisesti kokeillen, opitaan ymmärtämään teollisuuden aloja kokemuksellisella, leikkimielisellä ja jännittävällä tavalla. Tila hyödyntää virtuaalisuuden, pelillisyyden ja mahdollisesti fyysisen tilan parhaita puolia.

Hankkeessa tehdään elämysympäristön osatoteutus: määritellään tilan toimintakonsepti ja käsikirjoitus, määritellään käytettävät teknologiat ja laitteet (VR,AR,simulaatio), toteutettavien virtuaaliympäristöjen määrittely (käyttäjien osallistaminen työpajoissa), pelillistäminen, tilasuunnittelu ja käyttöliittymäsuunnittelu. Varsinainen elämysympäristö ja sen virtuaaliteknologian rakentaminen tehdään hankkeessa tehtyjen suunnitelmien pohjalta eri rahoituksella.

Työpaketissa 2. selvitetään ratkaisuja Tampereen seudun konepajojen, etenkin liikkuvien työkoneiden valmistajien, pulaan sulautettujen ja avointen järjestelmien radiojärjestelmien osaajista (Internet of Things). Työpaketissa rakennetaan yritys- ja kumppanuusverkosto, selvitetään erilaisia malleja osaajapulan ratkaisemiseksi (esim. Public-Private partnership) ja selvitetään rekrytointivaihtoehdot ko. ulkomaisen työvoiman houkuttelemiseksi konepajoihin sekä konepajojen rekrytoinnin tueksi saatavat työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät integraatiopalvelut.

Hanke on tarpeen, koska Tampereen seudun teollisuudella on edessään rakennemuutos, tuotannon nykytasoa puhumattakaan tuotannon kasvua ei voida kokonaan ylläpitää nyt ennakoidulla osaavan työvoiman saannilla. Myös esimerkiksi konepajojen TKI-toiminta ja uusin teknologioihin investoinnit ovat haasteissa teknologiaosaajien puuteen vuoksi. Osaajien puute on jo tunnistettu riskitekijä metalliteollisuuden pysymiselle Tampereen seudulla. Valmistava teollisuuden on pyrkinyt kohentamaan imagoaan osaajapulan torjumiseksi. Tulokset ovat olleet kohtuullisen matalia, koska osaajapula on vain pahentunut. Osaajien houkuttelu teollisuuteen vaatii hankkeessa selvitettäviä ja toteutettavia uusia keinoja, koska perinteisen alalle houkuttelun keinot eivät ole tarpeeksi toimivia.