Hyppää sisältöön

Elämysympäristöllä houkutellaan pian lisää uusia osaajia teollisuuteen

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Osaajapula alalla on todellinen, joten uudenlaiset keinot työntekijöiden houkuttelemiseksi alalle ovat tarpeen.

Valmistavan teollisuuden työvoimapula aiheuttaa ongelmia myös Pirkanmaalla. Näihin ongelmiin pureudutaan osaltaan Tampereen kaupungin käynnistämällä hankkeella. Tavoitteena on erityisesti, että valmistava teollisuus koettaisiin nykyistä houkuttelevampana työllistäjänä. Osaajapula alalla on todellinen, joten uudenlaiset keinot työntekijöiden houkuttelemiseksi alalle ovat tarpeen.

Tampereen kaupungin Elämysympäristöllä lisää osaajia teollisuuteen -hankkeessa konseptoidaan elämysympäristö, joka perustuu osittain virtuaaliteknologiaan. Ympäristö on väline alan imagon ja houkuttelevuuden parantamiseksi.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat muun muassa valmistavavan teollisuuden yritykset sekä koululaiset ja opiskelijat. Ratkaisuja etsitään myös siihen, miten voidaan edistää kansainvälistä rekrytointia. Lisäksi selvitetään konepajateollisuuden osaajatarpeita sekä malleja ulkomaisten osaajien rekrytoimiseksi.

Pirkanmaan liitto myönsi Elämysympäristöllä lisää osaajia teollisuuteen -hankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa 91 637 euroa. Tampereen kaupungin omarahoitusosuus on 22 909 euroa.

Vuoden 2024 huhtikuun loppuun kestävä hanke tukee Pirkanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 tavoitetta kyvykkäiden osaajien saamiseksi uusiin ja uusiutuviin työtehtäviin. Tavoite on myös työntekijöiden saatavuuden paraneminen kansainvälisten osaajien houkuttelun kautta. Hanke liittyy valtion kanssa käytyjen aluekehittämiskeskustelujen perusteella muodostettuun Pirkanmaan yhteistyöasiakirjaan (2022).

Lisätietoja:

Tampereen kaupunki:
Projektipäällikkö Harri Katajisto, p. 040 554 5448, harri.katajisto@tampere.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit