Hyppää sisältöön

Edunvalvontaa uhkien ja mahdollisuuksien keskellä

| Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Eurooppalainen tekemisen taso tulee kasvamaan merkitykseltään. Tämä taas tarkoittaa sitä, että maakunnalla pitää olla selvät tavoitteet kaikille EU:n politiikkalohkoille, kyky viestiä siitä ja kyky toimia komission valmistelijoiden kanssa.

Pirkanmaan edunvalvonnalla on ympäristöpolitiikkaan, digitaaliseen muutokseen, hyviin yhteyksiin ja osaamiseen liittyvät selkeät ydintavoitteet. Nämä asiat ovat erittäin hyvin kytköksissä Euroopan unionin tavoitteisiin ja myös kansallisiin linjauksiin. Tämän perustilanteen rinnalla on menossa asioita, jotka vaikuttavat arjen tekemiseen. Näistä merkittävin kansallinen muutos on ilman muuta hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen. Kansainvälisesti merkittävin tekijä juuri tällä hetkellä on Venäjän Ukrainaan kohdistamat toimet ja niiden johdosta edessä olevat pakotteet. Tämä taas vaikuttaa laaja-alaisesti myös pirkanmaalaiseen turvallisuuskeskusteluun.

Sen ennustaminen, miten maailma kehittyy, ei ole helppoa. Joitakin asioita voidaan kuitenkin arvioida. Ensimmäinen yleishavainto on se, että eurooppalainen tekemisen taso tulee kasvamaan merkitykseltään. Tämä taas tarkoittaa sitä, että maakunnalla pitää olla selvät tavoitteet kaikille EU:n politiikkalohkoille, kyky viestiä siitä ja kyky toimia komission valmistelijoiden kanssa.

Todennäköisesti tulossa olevat pakotteet luovat paineita edetä ajateltuakin nopeammin energiapolitiikassa kohti fossiilitonta taloutta, jossa öljyn, kaasun ja hiilen tuonti vähenee ripeästi. Tämä muutos tullee vaikuttamaan pirkanmaalaiseen korkeakouluyhteisöön ja laajemmin länsisuomalaiseen yrityskenttään paineena synnyttää uusia teknologisia innovaatioita. Tässä asiassa olemme onneksi jo hyvin liikkeellä niin vetytalouden ja geotermisen energian kuin biotaloudenkin alueilla. Tehtyjen rakenteellisten uudistusten ja hyvän yritysvuoropuhelun ansiosta korkeakouluyhteisömme on kykenevä tuottamaan tarvittavaa osaamista ja hyviä ammattilaisia. Tätä tukee hyvin kunnossa oleva toinen aste.

Vallitseva tilanne lisää paineita varmistaa ulkomaankaupan tarvitsemien yhteyksien toimivuus. Tämän hetken suunnitelmat liikenteen infrastruktuurin osalta ja erityisesti suunnitellut leikkaukset tuleville vuosille eivät lupaa riittävää kytkeytymiskykyä. Hyvin samankaltainen tilanne on henkilöliikenteen kyvyssä siirtyä fossiilittomaan energiaan.

Muutokset tulevat olemaan merkittäviä, mikä tarkoittaa isoa vastuuta poliittiselle päätöksenteolle paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja EU-tasolla. Ihmisten arjessa tapahtuvat muutokset vaativat hyvää yhteiskuntapoliittista näkemystä ja taitoa. Ilman niitä on vaara yhteiskunnan polarisoitumiselle. Erityisen paljon odotan maakunnan liiton lisäksi hyvinvointialueen päättäjiltä sosiaalisesti kestävän ja vastuullisen Pirkanmaan rakentamisessa.

Edessä on erityisen kiinnostava loppuvuosikymmen isojen muutosten ja tarpeiden äärellä. Pirkanmaa on hyvin varautunut tulevaan ja sillä erinomainen yhteistyökyky ja osaamista kohdata uutta, myös vaikeita asioita. Pirkanmaan liitossa maakuntahallituksen ensimmäinen puoli vuotta on ollut hyvin rakentavaa ratkaisuja etsintää ja toimistolta hyvää valmistelua edellyttävää.

Maakunnan liitossa on erinomaisen hyvä osaajajoukko, joka pystyy olemaan maakunnallisessa työssä tukena koko yhteistyöverkostolleen. Tämän vuoksi jätän Pirkanmaan liiton turvallisin mielin taitavan henkilökunnan ja huhtikuussa aloittavan seuraajani Anna-Mari Ahosen käsiin.

Kuva: Pixabay

Kaikki artikkelit