Hyppää sisältöön

Digitaalisen transformaation tilannekatsaus Pirkanmaalla - BEST DIH -hankkeen raportti

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan digitaalisen transformaation ympäristössä on tunnistettu useita vahvuuksia, jotka pohjautuvat alueen vahvaan innovaatiokulttuuriin ja yhteistyöhön tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa.

Interreg Europe -ohjelman rahoittama BEST DIH -hanke on julkaissut raportin, joka syventyy digitaalisen transformaation tilanteeseen Pirkanmaalla. Selvitys on toteutettu lokakuun 2023 ja toukokuun 2024 välillä ja se keskittyy alueen kehitysohjelmiin, haastatteluihin Suomessa toimivien eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien (EDIH) edustajien kanssa sekä tilastolliseen analyysiin käyttäen Eurostatin tietoja. Digitaalinen transformaatio tarkoittaa liiketoimintamuutosten toteuttamista teknologian avulla.

Pirkanmaan digitaalisen transformaation ympäristössä on tunnistettu useita vahvuuksia, jotka pohjautuvat alueen vahvaan innovaatiokulttuuriin ja yhteistyöhön tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa. Alueen strategiset aloitteet, kuten Digikompassi ja Tampereen kaupungin digitaalinen tiekartta, tukevat digitalisaation edistämistä asettamalla kunnianhimoisia tavoitteita. Osana Länsi-Suomea Pirkanmaa on Euroopan tasolla kärkiasemassa sekä innovaatioiden että digitalisaation näkökulmasta.

Raportissa tuodaan kuitenkin esiin myös haasteita, kuten EDIH-palveluiden paikallisen saatavuuden parantaminen ja rahoitusepävarmuudet erityisesti SIX Manufacturing EDIH:n osalta.

Mahdollisuudet digitaalisen transformaation edistämiseen Pirkanmaalla ovat merkittävät investointien ja kumppanuuksien kautta. Alueen on kuitenkin navigoitava erilaisten haasteiden parissa, jotka kytkeytyvät erityisesti kilpailuun osaajasta mutta myös teknologisen kehityksen nopeaan tahtiin.

Yhteenvetona raportti korostaa tarvetta strategisille toimenpiteille, jotka hyödyntävät alueen vahvuuksia, osoittavat heikkouksia, hyödyntävät mahdollisuuksia ja lieventävät uhkia digitaalisen transformaation polulla. Tavoitteena on edistää Pirkanmaan kilpailukykyä ja kestävää kehitystä digitaalisessa taloudessa.

Linkki raporttiin (englanninkielinen).

Mikä Best DIH -hanke?

Best DIH on Interreg Europe -hanke. Sen päätavoitteena on edistää alueellisten kehityspolitiikkojen toteuttamista digitaalisen muutoksen tukemiseksi. Projekti toteutetaan vuosina 2023–2027 ja siihen osallistuu kuusi projektikumppania: Galicia Innovation Agency (Espanja), Pannon Business Network Association (Unkari), Province of Overijssel (Alankomaat), Pirkanmaan liitto (Suomi), ART-ER Joint Stock Consortium Company (Italia), and West Regional Development Agency (Romania).

EDIH = Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs) eli digitaali-innovointikeskittymät ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat digi-investointeja sekä erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina.

DIH = Digitaalinen innovaatiokeskittymä

SIX = tamperelaislähtöinen kansallinen aloite, jonka tavoitteena on Suomen teollisuuden suorituskyvyn ja kestävän kasvun edistäminen innovaation ja tiedon avulla

Digitaalinen transformaatio = liiketoimintamuutosten toteuttamista teknologian avulla

Lisätiedot:

  • Projektipäällikkö (VIADUCT & BEST DIH -hankkeet) Nadja Nordling

    Kehitän TKI-yhteistyöverkostoja ja digitaalisen ja vihreän siirtymän innovaatioekosysteemejä tutkimuksen kaupallistamista ja digitaalista siirtymää tukevissa hankkeissa. Uudistavat innovaatioekosysteemit, toimiala- ja tieteenalarajat ylittävä tutkimus- ja innovaatiotoiminta.

Kaikki artikkelit