Hyppää sisältöön

DataTehdas - Kohti kestävää valmistamista teollisuusdataa hyödyntämällä

Toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 92 291€, kokonaiskustannusarvio 115 364€
Toteutusaika: 1.1.2024 - 31.12.2024

Valmistavan teollisuuden pk-sektorilla on havaittavissa huolestuttava kehitys, jossa osa yrityksistä on jää jälkeen teollisuuden kaksoissiirtymässä. Yritykset eivät osaa tai pysty hyödyntämään edes Teollisuus 4.0 -tyyppisiä työkaluja datan suhteen, vaikka EU:ssa siirrytään jo Teollisuus 5.0 -maailmaan, jossa dataa tulisi käyttää ympäristöystävälliseen valmistamiseen. Moni yritys ei pysty hyödyntämään tällä hetkellä edes aivan alkeellisimpia dataratkaisuja lainkaan (esim. dataa keräävät alustat, ymmärrys laitteiden kytkennöistä data-alustoille ja datan hyödyntämispotentiaali tuotannon energiatehokkuuden optimoinnissa, laadun kehittämisessä (esim. first-time right manufacturing) tai materiaalipuolella). Osa yrityksistä on esittänyt toiveita siitä, että korkeakoulujen tulisi tukea
yrityksiä huomattavasti nykyistä voimakkaammin data-asioissa alkeista lähtien ja antaa käytännönläheistä testbed - tyyppistä toimintaa teollisuusdatan hyödyntämisen tueksi. On huomionarvoista, että vaikka Suomi pärjää kohtuullisen hyvin esimerkiksi The Digital Economy and Society -indeksissä, datan hyödyntäminen ja digivihreä siirtymä eivät ole Suomen vahvuuksia eikä dataa hyödynnetä valmistavan teollisuuden pk-sektorilla (lähde: Digibarometri 2022).

DataTehdas - Kohti kestävää valmistamista teollisuusdataa hyödyntämällä on hanke, joka pyrkii nostamaan pk-sektorin teollisuusdatan hyödyntämisastetta. Hanke tukee yrityksiä teollisuuden kaksoissiirtymässä fokuksenaan resurssiviisaiden prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja niihin pohjautuvien digitaalisten liiketoimintamallien omaksuminen. Hankkeen aikana tuetaan yrityksiä ottamaan käyttöön työkaluja, joiden avulla teollisuusdataa voidaan hyödyntää. Käytännössä hanke toteutetaan jalkauttamalla Fiwaren avoimesti saatavilla olevaa, Euroopan Unionin projekteissa kehitettyä alustaa Pirkanmaan alueelle. Jalkauttaminen tehdään sarjassa työpajoja ja demonstraatioita, joissa näytetään vaihe vaiheelta alustan käyttöönotto muutamassa teollisuuscasessa,
joiden hyödyt kuvataan selvästi. Näitä caseja varten hankkeessa tehdään aluksi kohdennettuja selvityksiä pk-sektorin laadullisista (esim. mihin dataa voidaan käyttää kestävien valmistusprosessien toteutuksessa ja parantamisessa) ja teknisistä tarpeista (esim. kytkennät, datan saatavuus) teollisuusdatan hyödyntämiseksi.

Hankkeen demonstraatiossa alustaan kytketään teollisuuslaite (robotti ja / tai työstökone) alusta alkaen. Yrityksille järjestetään avoimia tapahtumia, joissa näytetään, miten ohjelmiston käyttöönotto tapahtuu käytännössä, millaista aineistoa alustalla voidaan kerätä ja mihin aineistoa voidaan käyttää. Hankkeen tärkeimpänä tuloksena on nopeasti kopioitavissa oleva teollisuusdatan alustan käyttöönoton ja hyödyntämisen avoin esimerkkiratkaisu. Tuloksella pyritään nopeisiin alueellisiin kehitysvaikutuksiin pk-sektorilla. Hankkeessa pyritään käyttämään maksuttomia järjestelmiä, jotta lisenssikustannukset eivät muodostu esteeksi teollisuusdatan hyödyntämiseen. Hankkeessa tehdyt ratkaisut tullaan dokumentoidaan selvästi ja niitä disseminoidaan avoimesti ja laajasti hankkeen web-sivun, sosiaalisen median sekä erilaisten, hybridimuodoisten työpajojen ja seminaarien turvin. Hyvin pieni osa budjetista tullaan käyttämään kansainväliseen toimintaan, jotta olisi mahdollista lisätä Euroopan Unionin TKI-rahoitusta alueella. Myös tältä osin toiminta kohdistuu teollisuuden kaksoissiirtymää tukevan teollisuusdatan hyötykäyttöön.