Hyppää sisältöön

Central Baltic ohjelman 2021-2027 ensimmäinen rahoitushaku on auennut

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Haku on auki 10.2.–31.3. Virtuaalisista infotilaisuuksista on nyt julkaistu tallenteet ohjelman nettisivuilla.

Keskisen Itämeren ohjelman ensimmäinen rahoitushaku on auki. Rahoitusta voi hakea kaikkiin seitsemään ohjelmatavoitteeseen.

Central Baltic -ohjelmasta rahoitettavissa hankkeissa keskeistä on rajat ylittävä yhteistyö sekä hankkeista syntyvät konkreettiset tulokset. Rahoitusta myönnetään hankkeisiin, jotka luovat edellytyksiä yritysten innovaatioille, tukevat ympäristötavoitteiden saavuttamista, kehittävät uusia työllistymisen keinoja tai uudistavat julkisen sektorin palvelutarjontaa.

Ohjelma-alueeseen kuuluu sekä rannikko- että manneralueen maakuntia Suomesta. Pirkanmaa on yksi manneralueen maakunnista, jotka kuuluvat ohjelma-alueeseen. Lisäksi ohjelmassa on alueita Virosta, Latviasta, ja Ruotsista. Hankkeissa kumppaneita tulee olla vähintään kahdesta eri maasta.

Central Baltic -ohjelmassa EU-rahoituksen osuus on 80 % kokonaiskustannuksista. Lisäksi valtio osallistuu suomalaisten kumppaneiden omarahoitusosuuteen. Ohjelman EU-rahoitus hankkeille on yhteensä noin 118 miljoonaa euroa.

Normaalien hankkeiden lisäksi ohjelmasta rahoitetaan pieniä hankkeita, joiden kokonaisbudjetti on enintään noin 213 000 euroa ja kesto 18 kk.

Ohjeet hakijalle on helposti löydettävissä tämän linkin takaa.

Haku on auki 10.2.–31.3. Hakua helpottamaan järjestettiin sähköisen hakemus- ja raportointijärjestelmän Jemsin virtuaaliset infotilaisuudet 15.2. ja 17.2.

Tilaisuuksista on nyt julkaistu tallenteet ohjelman nettisivuilla.

Central Baltic -ohjelman sivuille tästä linkistä.

Lisätietoja:

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit