Hyppää sisältöön

Biohiilelle vahvempaa roolia kestävien alueellisten kiertotalousratkaisujen mahdollistajana

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Biohiilen saatavuudessa on tällä hetkellä ongelmia ja se on myös kallista.

Biohiilelle on muodostunut positiivinen ympäristöimago. Sitä voidaan käyttää muun muassa kasvualustoissa, maaperän parannusaineena, suodatusratkaisuissa ja jopa rehun parantamisessa. Sen saatavuudessa on kuitenkin ongelmia ja se on myös kallista.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy on käynnistämässä FiksuHiili-hanketta, jonka tavoitteena on tuoda biohiilelle keskeistä roolia kestävien alueellisten kiertotalousratkaisujen mahdollistajana. Tätä edistetään käytännönläheisillä laiteratkaisuilla, innovaatioilla ja kokeiluilla sekä erilaisten julkaisuiden ja esittelykierrosten avulla.

FiksuHiili-kehittämishankkeeseen liittyy investointihanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää ja testata jatkuvatoiminen hybridi-biohiili -lämmityskattila tehdasvalmisteisia osia hyödyntäen.

HAMK Tech ja HAMK Bio -tutkimusyksiköiden yhteishankkeen kohdealueena on Pirkanmaa. Hanke kestää vuoden 2023 elokuun loppuun.

Hanke toteuttaa Pirkanmaan maakuntaohjelmaa 2018 – 2021 ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaan se liittyy, koska kehitettävällä tekniikalla kunnalliset toimijat voivat tuottaa biohiiltä itsenäisesti omaan käyttöön omista sivuvirroistaan samalla omia hiilidioksidipäästöjään vähentäen.

Pirkanmaan liitto myönsi Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n FiksuHiili-hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena yhteensä 250 501 euroa. Tästä summasta investointihankkeen osuus on 59 500 euroa. Hankkeet rahoitetaan REACT-EU -määrärahoista osana Euroopan unionin toimia, jotka toteutetaan COVID-19-pandemian johdosta.

Lisätiedot:

Hämeen ammattikorkeakoulu: Lehtori Susan Heikkilä. p. 050 352 0102, susan.heikkila@hamk.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit