Hyppää sisältöön

BEST DIH vauhdittaa digitaalista siirtymää

Tavoitteena on tukea digitaalisten innovaatiohubien toimintaa koordinoimalla rahoituksen toimittamista eri hallinnon tasoilla.

Boosting European DIH Success Through a new funding mix approach (BEST DIH) on kansainvälinen (Interreg Europe) hanke, jonka päätavoitteena on edistää alueellisten kehityspolitiikkojen toteuttamista digitaalisen muutoksen tukemiseksi. Hankkeen keskiössä on digitaalinen siirtymä ja miten alueet voivat tukea digitalisoitumista aluepolitiikan avulla.

Digitaalisen siirtymän tukeminen on yksi avain matkalla kohti ilmastoneutraalia, kiertotalouteen ja kestävyyteen perustuvaa yhteiskuntaa. Tällä hetkellä digitalisaation aste eurooppalaisten yritysten keskuudessa on kuitenkin matala. Digitalisoituminen aste vaihtelee toimialojen, maiden ja yritysten välillä. Vain 20 prosenttia Euroopan pk-yrityksistä on erittäin digitalisoituneita.

Yksi digitalisoitumisen tärkeimmistä pilareista Euroopassa on Digitaalisten Innovaatiohubien (DIHS) verkoston kehittäminen. Tämän verkoston luomisessa alueet ovat avainasemassa, sillä alueellisilla viranomaisilla on syvä ymmärrys alueellisten innovaatiojärjestelmien tarpeista ja potentiaalista sekä siitä, miten digitaaliset innovaatiohubit voivat auttaa digitaalisen muutoksen vauhdittamisessa.

BEST DIH -hanke keskittyy digitaalisen siirtymän haasteisiin Digitaalisten Innovaatiohubien parissa, koordinoiden rahoituksen toimittamista eri hallinnon tasoilla (alueellinen, kansallinen ja eurooppalainen).

Hanke keskittyy erityisesti operatiivisen tason toiminnan ja rahoituksen tason väliseen vuorovaikutukseen. Tämä mahdollistaa Digitaalisten Innovaatiohubien seurannan ja niiden sisällyttämisen alueellisiin politiikkoihin edistäen alueellisten pk-yritysten digitalisaatiota. Näin BEST DIH -hanke tukee suoraan EU:n yhteisöpolitiikkaa edistämällä kilpailukykyisempää ja älykkäämpää Eurooppaa toteuttamalla alueellisia kehityspolitiikkoja digitaalisen muutoksen alalla.

BEST DIH -hanke toteutetaan yhteistyössä kuuden hankekumppanin välillä. Päätoteuttajana toimii Zaragosan yliopisto Espanjasta. Pirkanmaan liitto toimii hankkeessa osatoteuttajana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,13 miljoonaa euroa, ja hanke toteutetaan ajalla 3/2023 – 5/2027.

Lisätiedot:

  • Projektipäällikkö (VIADUCT & BEST DIH -hankkeet) Nadja Nordling

    Kehitän TKI-yhteistyöverkostoja ja digitaalisen ja vihreän siirtymän innovaatioekosysteemejä tutkimuksen kaupallistamista ja digitaalista siirtymää tukevissa hankkeissa. Uudistavat innovaatioekosysteemit, toimiala- ja tieteenalarajat ylittävä tutkimus- ja innovaatiotoiminta.

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle.