Hyppää sisältöön

Audiovisuaalisen alan tulevaisuudesta laaditaan tilannekuva

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaa haluaa kiihdyttää osaamistaan audiovisuaalisella alalla.

Tampereen ammattikorkeakoulussa on menossa hanke, jossa laaditaan nyt tilannekuvaa Pirkanmaan av-alan tulevaisuudesta.

Tilannekuva nostaa esiin mahdollisuuksia löytää nopeasti ratkaisuja myös uusiin osaamistarpeisiin. Myös toimenpidesuunnitelma laaditaan. Siinä kuvataan, miten näihin tarpeisiin tulisi Pirkanmaalla alan eri toimijoiden yhteistyönä vastata, jotta alueelle syntyisi av-alan erikoisosaajien elinvoimainen osaamiskeskittymä.

Erityisesti on tarpeen tarkastella tuotantojen myötä syntyvää tarvetta erikoistuneelle av-, studio- ja tehostetekniikan osaamiselle erityisesti kansainvälisiä tuotantoja silmällä pitäen.

Elokuun loppuun kestävä hanke liittyy maakuntaohjelman tavoitteisiin. Se tukee myös Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategian tavoitetta, joka koskee alueen profiloitumista kansainvälisten tuotantojen osaajana ja luovan alan palvelujen kehittämisessä.

Pirkanmaan liitto myönsi Tampereen ammattikorkeakoulun Osaamisen kiihdyttäminen av-alalla -hankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta 18 108 euroa.

Lisätiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu:
Erityisasiantuntija Perttu Heino, p. 050 401 2168, perttu.heino@tuni.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit