Hyppää sisältöön

Alueiden, kuntien ja eri toimijoiden osallistumista kestävään teolliseen verkostoyhteistyöhön vahvistetaan

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Tavoitteena on parantaa valmistavan teollisuuden yhteisten kehittämishankkeiden edellytyksiä menestyä kilpailussa, kun haetaan rahoitusta - myös kansainvälisesti.

Teollisten alueiden yhteistyötä vahvistetaan kansallisella tasolla Pirkanmaalta käsin. Business Tampereen vetämä SIXNET-verkostohanke tuo yhteen erilaisia alueita, kuntia ja toimijoita.

Näin saadaan yhteen alueiden välistä temaattista verkostoyhteistyötä, kokemusten vaihtoa ja kyvykkyyksien kehittämistä koko Suomen teollisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Tavoitteena on myös parantaa valmistavan teollisuuden yhteisten kehittämishankkeiden edellytyksiä menestyä kilpailussa, kun haetaan rahoitusta - myös kansainvälisesti.

Hanke liittyy tiiviisti kestävän teollisuuden kehitysohjelman Sustainable Industry X (SIX) -tavoitteisiin. Kansallinen teemaverkosto syntyy alueiden välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Vuoden 2023 loppuun kestävän hankkeen kohdealueina ovat ensisijaisesti Tampere/ Pirkanmaa, Seinäjoki/ Etelä-Pohjanmaa, Jyväskylä/ Keski-Suomi, Oulu/ Pohjois-Pohjanmaa ja Hämeenlinna/ Kanta-Häme. Lisäksi hanke on avoin kaikille Suomen teollisuustoimijoille, ja tavoitteena on laajentaa se kattamaan myös muita Suomen merkittäviä teollisuusalueita.

Hanke toteuttaa valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen tavoitteita, Pirkanmaan maakuntaohjelmaa 2022-2025 sekä älykkään erikoistumisen strategiaa.

Pirkanmaan liitto myönsi Business Tampere Oy:lle rahoitusta SIXNET – alueiden teollisuusverkosto -hankkeen toteuttamiseen yhteensä 128 810 euroa. Rahoitus tulee teemaverkostoille korvamerkitystä vuoden 2021 Alueellisen selviytymissuunnitelman mukaisesta AKKE-rahoituksesta. Hankkeen rahoitukseen varaudutaan myös ensi vuonna.

Lisätietoja:

Business Tampere: Projektipäällikkö Suvi Hentilä, p. 044 230 11 03

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit