Hyppää sisältöön

Alueellisten liikuntaneuvostojen asettaminen tulisi jatkua maakunnan liitoilla

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto

Asettamisoikeuden poistaminen maakuntien liitoilta vähentäisi oleellisesti liikuntatoiminnan kehittämisen maakunnallista merkitystä ja yhteistyötä.

Maakunnan liitot edistävät myös maakunnan liikunta-asioita. Näihin tehtäviin kuuluvat alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, lausuntojen antaminen liikuntapaikkarakentamisen kohteista, urheiluopistojen investoinneista ja lainsäädäntöuudistuksista.

Liikunta ja sitä kautta maakuntalaisten hyvinvointi otetaan huomioon maakuntaohjelmassa, maakuntakaavassa ja maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa - ympäristöön, luontoon, liikenteeseen ja terveyteen liittyvissä kehittämistoimenpiteissä.

Alueellisten liikuntaneuvostojen asettamisoikeus halutaan nyt siirtää aluehallintovirastoille. Kunnilla ja maakunnilla on vahva yhteys ja osaaminen liikuntaan. Asettamisoikeuden poistaminen maakuntien liitoilta vähentäisi oleellisesti liikuntatoiminnan kehittämisen maakunnallista merkitystä ja yhteistyötä.

Alueellisen liikuntaneuvoston henkilövalinnoissa huomioon otettavia näkökulmia ovat yhden maakunnan alueellinen kattavuus, kunnallisen liikuntatoimen ja liikuntajärjestötyön tuntemus, liikunnan olosuhteiden tuntemus, lasten, aikuisten ja ikäihmisten liikunta-alojen tuntemus, sukupuolten välinen tasa-arvo, huippu-, kilpa- ja harrasteliikunnan osaaminen, erityisryhmien liikunta, liikunnan merkitys ihmisen elämänkulussa laajasti, liikuntasuunnittelun, liikunnan talouden ja koko liikunnan hallinnollisen kokonaisuuden hallinta.

Pirkanmaa muodostaa nykyisin yhdessä Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien kanssa Länsi- ja Sisä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston.

Maakuntahallitus antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä liikuntalain muuttamisesta.

Lisätietoja:

Kaikki artikkelit