Hyppää sisältöön

AI Hub 2.0 -hankkeella keinoja terveyden ja hyvinvoinnin tekoälyratkaisuihin sekä liikkuvien työkoneiden vihreään siirtymään

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Energiataloudelliset ratkaisut ovat valmistavan teollisuuden ja liikkuvien koneiden klusterin suuri haaste, johon yritykset haluavat satsata tulevaisuudessa.

Pirkanmaalle luodaan terveyden- ja hyvinvoinnin tekoälyratkaisuihin pohjautuva alueellinen keskittymä. Se on uusi osa jo nyt Tampereella toimivaa AI Hub -keskittymää, jonka toiminta ja vaikuttavuus näin laajenee alueellisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisut kytkeytyvät laajasti sosiaaliseen muutokseen, joka yhteiskunnassa on käynnissä. Väestön ikääntyminen ja elinolojen muuttuminen luo sekä epävarmuuksia ja mahdollisuuksia, joihin voidaan tarttua tekoälypohjaisilla ratkaisuilla, vähintään niin että hyödynnettävä data on suunnannäyttäjänä ja mittarina tulevaisuuden ratkaisuille.

Hanke hakee myös keinoja liikkuvien työkoneiden vihreään siirtymään. Energiataloudelliset ratkaisut ovat valmistavan teollisuuden ja liikkuvien koneiden klusterin suuri haaste, johon yritykset haluavat satsata tulevaisuudessa. Hanke vastaa tähän haasteeseen ja luo keinoja energiatehokkuuden parantamiseen tekoälyllä liikkuvissa työkoneissa.

Hanke tekee aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa järjestämällä työpajoja sekä luomalla kaikille avoimia demoesittelyjä. Lisäksi hanke tukee yrityksiä ajankohtaisissa yrityskohtaisissa haasteissa ns. apuklinikan muodossa sekä mahdollistaa hankkeen aikana tehtäviä yrityskohtaisia pilotteja.

Päätavoite on tukea Pirkanmaan pk-yritysten pandemianjälkeistä toimintaa sellaisilla digitaalisilla aloilla, jotka hyödyntävät toiminnassaan tekoälyä, robotiikkaa, ihmiskeskeisiä teknologioita sekä pyrkivät vihreää kasvuun.

Pirkanmaan liitto myönsi Tampereen korkeakoulusäätiön AI Hub 2.0: hyvinvointia ja kestävyyttä tekoälyllä -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena yhteensä 474 269 euroa. Hanke rahoitetaan REACT-EU -määrärahoista. Se on osa Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimenpiteitä.

Hanke toteuttaa Pirkanmaan maakuntaohjelmaa 2018-2020, älykkään erikoistumisen strategiaa sekä Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaa. Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa halutaan kehittää Pirkanmaalla erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.


Lisätiedot:

Tampereen korkeakoulusäätiö:
Industry professor Mika Grundström, p. 050 554 2343, mika.grundstrom@tuni.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit