Hyppää sisältöön

6Aika: Kasvun Ekosysteemit - uusia välineitä kasvuhakuisten yritysten seuraamiseen

Kaupungit edistävät kasvuhakuisten yritysten kasvua ja innovatiivisuutta kehittämällä innovaatiopalveluita, verkostoja sekä tietopalveluita.

6Aika: Kasvun Ekosysteemit on kuuden Suomen suurimman kaupungin yhteishanke, jossa kaupungit edistävät kasvuhakuisten yritysten kasvua ja innovatiivisuutta kehittämällä verkostoja sekä innovaatio- ja tietopalveluita. Kaupungit toteuttavat omia toimenpiteitään. Lisäksi ne tiivistävät kasvuhakuisten yritysten palveluihin liittyvää kaupunkien välistä yhteistyötä kehittämällä uusia toimintamalleja ja palveluita.

Pirkanmaan liiton osuus hankkeessa on kehittää uusia työkaluja ja toimintamalleja maakunnan kasvuhakuisten yritysten seuraamiseen. Projektin merkittävin lopputulos osaltamme on Tampere Region Growth Monitor-työkalu, johon pääset tästä linkistä.

Työkalun avulla kasvuhakuisia yrityksiä, startup-yrityksiä, yritysaihioita, rahoitusta ja alueellisesti vahvoja kasvuekosysteemejä pystytään monitoroimaan aiempaa reaaliaikaisemmin. Työkalu perustuu monipuoliseen kansalliseen ja alueelliseen datan kokoamiseen sekä visualisointiin. Työkalu on kehitetty auttamaan alueellista kasvuekosysteemien tiedolla johtamista.

Työkalua on kehitetty yhdessä Pirkanmaan startup-allianssiin kuuluvien organisaatioiden sekä muiden kasvuhakuisten yritysten kanssa toimivien organisaatioiden kanssa. Beta-versio julkaistiin kesäkuussa 2020. Kehittämistyö viedään loppuun vuoden 2020 aikana.

Hankkeen budjetti on Pirkanmaan liiton osalta 315 400 euroa. Rahoittajaorganisaationa hankkeessa toimii Uudenmaan liitto. Rahoitus on saatu Euroopan unionin aluekehitysrahastosta sekä Pirkanmaan liiton omarahoituksesta. Hankkeen kesto on 1.8.2018-31.3.2021.

Lisätietoja:

Linkki 6Aika: Kasvun ekosysteemit -hankkeen sivuille.

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle