Hyppää sisältöön

Talent Boost (AIKO)

Olemme rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelmaa.

Olemme rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelmaa. Hankkeilla tuettiin Talent Boost -toimintakentän koordinaatiota kaupunkitasolla.

Ohjelmaa toteutetaan kansallisella AIKO-rahoituksella (alueelliset innovaatiot ja kokeilut). Viimeisin rahoitushaku päättyi vuonna 2019. Tavoitteena oli tukea Talent Boost -toimintakentän koordinaatiota kaupunkitasolla.

Rahoitus kohdennettiin kansainvälisiin osaajiin liittyvän työn vahvistamiseen. Lisäksi rahoitusta myönnettiin Talent Hub -toiminnan vakiinnuttamiseen kunnissa, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä. Hankkeet päättyvät 31.10.2021 mennessä. Alla esitellään rahoitettuja hankkeita.

Rahoitetut hankkeet

Kansainvälisen osaamisen koordinoitu Talent Turku -ekosysteemimalli

Turku Science Park Oy:n Talent Hub Turku -hankkeella edistetään osaavan työvoiman saatavuutta kehittämällä ja vakiinnuttamalla alueelle kansainvälisen osaamisen koordinoitu Talent Turku -ekosysteemimalli.

Mallissa lisätään alueen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien keskuudessa ja vahvistetaan osaajien houkuttelua alueelle. Lisäksi kanavoidaan alueella jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemusta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi. Alueen työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta korkeakoulutetuille kansainvälisille osaajille lisätään.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 857 012 euroa, josta AIKO-rahoitusta myönnettiin puolet.

Kansainvälisten osaajien työllisyys- ja yrittäjäpolkujen parantamista International Tampere Hub -hankkeessa

International Tampere Hub -hanketta toteuttavat Tampereen kaupunki, Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

International Tampere Hub (ITH) -hankkeen tavoitteena on kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen, kansainvälisten osaajien työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen, yrityksille suunnatun palvelurakenteen kehittäminen sekä kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen kansainvälisenä opiskelu- ja innovaatiokaupunkina.

Hankkeen toiminta painottuu Tampereen seudulla jo asuviin kansainvälisiin osaajiin ja heidän työllisyys- ja yrittäjyyspolkujensa parantamiseen. Yrityksiä tuetaan kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä ja kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 955 148 euroa, josta AIKO-rahoitusta myönnettiin puolet.

Työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita houkutellaan pääkaupunkiseudun yrityksiin

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanketta toteuttavat Helsingin kaupunginkanslia ja elinkeino-osasto, Aalto-yliopisto, Espoon kaupunki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hanken Svenska Handelhögskolan, Helsinki Business Hub Ltd Oy, Helsinki Marketing Oy Ltd, Helsingin seudun kauppakamari, Helsingin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki.

Tavoitteena on houkutella erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pääkaupunkiseudun yrityksiin, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hankkeella myös vahvistetaan pääkaupunkiseudun kansainvälisen osaajatoiminnan ekosysteemiä kehittämällä osaajien houkuttelun, asettautumisen ja pitämisen kannalta keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja sen koordinaatiota.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 017 416 euroa, josta AIKO-rahoitusta myönnettiin puolet.

Lisätietoja: