Hyppää sisältöön

Esityslistat, pöytäkirjat ja sidonnaisuusilmoitukset

Tältä sivulta pääset lukemaan esityslistoja ja pöytäkirjoja sekä sidonnaisuusilmoituksia.

Tämän sivun kautta pääset katsomaan valmistelun etenemistä: diaari ja viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa sivun alaosassa olevan linkin takaa.

Sidonnaisuudet

Kuntalaki edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät pitävät sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Laki vaatii kunnan ja kuntayhtymän luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita ilmoittamaan omat sidonnaisuutensa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hänet on valittu tehtävään.

Pirkanmaan liiton ilmoitusvelvollisia ovat maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä maakuntajohtaja ja maakuntajohtajan varahenkilöt.

Esityslistat, pöytäkirjat ja sidonnaisuusilmoitukset tämän linkin takana

Katso Pirkanmaan liiton luottamuselinten kokouspäivät tämän linkin takaa.