Hyppää sisältöön

Innovaatio- ja tulevaisuustyö

Projektipäällikkö (CANEMURE- ja Circwaste-hankkeet) Katja Alakerttula

Ilmastonmuutoksen hillintää edistävässä hankkeessa olemme laatineet Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan. Edistämme alueen kiertotaloutta. Autamme käynnistämään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Osallistun viestintään ja vuorovaikuttamiseen.

Tietosuunnittelija Oona Lintunen

Tehtäviini kuuluvat tiedon tuottaminen Pirkanmaan vetytalouden tilannekuvan rakentamiseksi sekä osallistuminen hankkeen sidosryhmätyöskentelyyn ja viestintään. Lisäksi työskentelen Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan seurantatietojen parissa.

Projektipäällikkö (Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hanke) Tiina Luukkonen

Edistän kokonaiskuvan luomista vetytalouden mahdollisuuksista, haasteista ja tarpeista Pirkanmaalla. Tuen alueellisen vetyekosysteemin syntymistä osaksi kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja vetyinfrastuktuurin kehittymistä maakunnassa.

Kehittämispäällikkö Riina Pulkkinen

Koordinoin Innokaupunkien yhteistyötä, kun ne kehittävät ekosysteemejään vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa. Tehtäviini kuuluvat mm. kaupunkien välisen yhteistyön tukeminen, vaikuttavuuden seuranta ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Projektipäällikkö Maria Virtanen

Kehitän Pirkanmaalle innovatiivista tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia, jolla vahvistetaan erityisesti Pirkanmaan elinkeinoelämän tulevaisuusorientaatiota, ja toimin Pirkanmaan liiton, Business Tampereen ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisen TJANSSI-hankkeen projektipäällikkönä.