Hyppää sisältöön

Innovaatio- ja tulevaisuustyö

Projektipäällikkö Katja Alakerttula

Työskentelen projektipäällikkönä ilmastonmuutoksen hillintää edistävässä CANEMURE– hankkeessa. Laadimme Pirkanmaan hiilineutraalitiekartan. Autamme käynnistämään alueella ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Osallistun viestintään ja vuorovaikuttamiseen.

Projektipäällikkö, vastuullinen TKI- toiminta Lisbet Frey

Tehtäviini kuuluu liiton innovaatio- ja tulevaisuustyöhön liittyvien kansainvälisten vastuullista innovaatio- ja tutkimustoimintaa edistävien hankkeiden kehittäminen. Toimin projektipäällikkönä TetRRIS (Horizon2020)- ja MARIE (Interreg)- hankkeissa.

Tietosuunnittelija Oona Lintunen

Tehtäviini kuuluvat tiedon tuottaminen Pirkanmaan vetytalouden tilannekuvan rakentamiseksi sekä osallistuminen hankkeen sidosryhmätyöskentelyyn ja viestintään. Lisäksi työskentelen Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan seurantatietojen parissa.

Kehittämispäällikkö Riina Pulkkinen

Koordinoin Innokaupunkien yhteistyötä, kun ne kehittävät ekosysteemejään vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa. Tehtäviini kuuluvat mm. kaupunkien välisen yhteistyön tukeminen, vaikuttavuuden seuranta ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Tietosuunnittelija Joel Roth

Suunnittelen ja valmistelen tietojohtamisen ja tietopalvelujen malleja alueellisten ennakointivalmiuksien kehittämiseksi. Olen mukana kehittämässä Pirkanmaan liiton, TAMK:in ja Business Tampereen luotsaamaa TJANSSI -hanketta tiiviissä yhteistyössä osatoteuttajien sekä hankkeen sidosryhmien kanssa.

Projektipäällikkö (Circwaste-hanke) Hannele Tiitto

Työskentelen kiertotalouden ja ekologisen transition teemojen parissa. Edistän kuntien ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää elinvoimaisuutta. Innovaatiotoimintaa teen kestävän kehityksen näkökulmasta. Toimin yhteistyössä kuntien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Assistentti Satu Tuominen

Satu Tuominen

Työskentelen Pirkanmaan liitossa assistenttina edunvalvonta-, innovaatio- ja aluekehitystiimeissä sekä Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Tehtäviini kuuluu johtajien ja asiantuntijoiden avustaminen sekä tilaisuuksiin, tapaamisiin ja kokouksiin liittyvät järjestelyt.

Projektipäällikkö Maria Virtanen

Kehitän Pirkanmaalle innovatiivista tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia, jolla vahvistetaan erityisesti Pirkanmaan elinkeinoelämän tulevaisuusorientaatiota, ja toimin Pirkanmaan liiton, Business Tampereen ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisen TJANSSI-hankkeen projektipäällikkönä.