Hyppää sisältöön

Innovaatio- ja tulevaisuustyö

Projektipäällikkö Clémentine Arpiainen

Toimin projektipäällikkönä TJANSSI–hankkeessa. Valmistelemme tiedolla johtamisen ja ennakoinnin Pirkanmaan maakunnallista allianssimallia. Etsimme sopivaa työkalua tiedon jalostamiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi vahvistamme ennakointityötä ja tiedolla johtamista tukevaa kyvykkyyttä.

Projektipäällikkö, vastuullinen TKI- toiminta Lisbet Frey

Tehtäviini kuuluu liiton innovaatio- ja tulevaisuustyöhön liittyvien kansainvälisten vastuullista innovaatio- ja tutkimustoimintaa edistävien hankkeiden kehittäminen. Toimin projektipäällikkönä TetRRIS (Horizon2020)- ja MARIE (Interreg)- hankkeissa.

Kehittämispäällikkö Marja-Riitta Mattila-Nurmi

Tehtäviini kuuluu liiton innovaatio- ja tulevaisuustyöhön liittyvien kansainvälisten ja kansallisten hankkeiden valmistelu, läpivieminen ja tukeminen. Olen mukana InnoHEIs-, PriMaaS-, S34Growth-, TracS3- ja iBuy -hankkeissa. Laajakaistatukihanke Pirkanmaalla: yhteydenotot minulle.

Kehittämispäällikkö Riina Pulkkinen

Koordinoin Innokaupunkien yhteistyötä, kun ne kehittävät ekosysteemejään vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa. Tehtäviini kuuluvat mm. kaupunkien välisen yhteistyön tukeminen, vaikuttavuuden seuranta ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Projektipäällikkö (Circwaste ja Pirkanmaan ekologinen transitio -hankkeet) Hannele Tiitto

Työskentelen kiertotalouden ja ekologisen transition teemojen parissa. Edistän kuntien ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää elinvoimaisuutta. Innovaatiotoimintaa teen kestävän kehityksen näkökulmasta. Toimin yhteistyössä kuntien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Assistentti Satu Tuominen

Satu Tuominen

Työskentelen Pirkanmaan liitossa assistenttina edunvalvonta-, innovaatio- ja aluekehitystiimeissä sekä Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Tehtäviini kuuluu johtajien ja asiantuntijoiden avustaminen sekä tilaisuuksiin, tapaamisiin ja kokouksiin liittyvät järjestelyt.