Hyppää sisältöön

Innovaatio- ja tulevaisuustyö

Projektisuunnittelija (PiDiKe-hanke) Tatu Hirvelä

Toimin projektisuunnittelijana PiDiKe-hankkeessa, jonka tarkoituksena on koota pirkanmaalaiset digitukitoimijat aktiiviseksi verkostoksi. Samalla tavoitteena on edistää digituen löydettävyyttä, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta.

Projektipäällikkö, ilmastotyö Eero Purontaus

Työskentelen projektipäällikkönä ilmastonmuutoksen hillintää edistävässä CANEMURE–hankkeessa. Olemme laatineet Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan vuonna 2020. Tällä hetkellä autamme käynnistämään alueella ilmastonmuutosta hillitseviä hankkeita sekä edistämään tiekartan toimenpiteitä.

Projektipäällikkö (Circwaste ja Pirkanmaan ekologinen transitio -hankkeet) Hannele Tiitto

Työskentelen kiertotalouden ja ekologisen transition teemojen parissa. Edistän kuntien ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää elinvoimaisuutta. Innovaatiotoimintaa teen kestävän kehityksen näkökulmasta. Toimin yhteistyössä kuntien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Assistentti Satu Tuominen

Satu Tuominen

Työskentelen Pirkanmaan liitossa assistenttina edunvalvonta-, innovaatio- ja aluekehitystiimeissä sekä Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Tehtäviini kuuluu johtajien ja asiantuntijoiden avustaminen sekä tilaisuuksiin, tapaamisiin ja kokouksiin liittyvät järjestelyt.