Hyppää sisältöön

Avoin työpaikka: Määräaikainen rahoitustarkastajan toimi

| Pirkanmaan liitto

Hakemamme rahoitustarkastaja valmistelee Pirkanmaan liiton rahoittamien EAKR- ja kansallisten hankkeiden maksatuspäätöksiä.

Pirkanmaan liitossa on avoinna

Määräaikainen rahoitustarkastajan toimi

Palkattavan henkilön toivotaan aloittavan tehtävässä 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Määräaikaisuus kestää vuoden 2023 loppuun.

Hakemamme rahoitustarkastaja valmistelee Pirkanmaan liiton rahoittamien EAKR- ja kansallisten hankkeiden maksatuspäätöksiä. Hän työskentelee osana tiimiä, johon kuuluu kolme muuta maksajaa sekä rahoittajia.

Työ on monipuolista, alkaen maksatushakemuksissa esitettyjen kustannusten selvittelystä ja tukikelpoisuuden tarkastamisesta päätyen maksatuspäätösesityksen tekoon. Lisäksi työhön kuuluu hankkeiden paikan päällä tehtäviä varmennuksia. Rahoitustarkastaja myös neuvoo ja kouluttaa tuensaajia ja osallistuu mahdollisiin muihin Pirkanmaan liiton hallintotehtäviin.

Maksajatehtävän hoito edellyttää kirjanpidon ja julkisen varainkäytön ymmärtämistä, EAKR- ja kansallisiin hankkeisiin liittyvien lakien ja asetusten tuntemista ja niiden soveltamista käytännössä sekä hyvää tietoteknistä osaamista. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen EU- tai kansalliseen rahoitukseen liittyvästä hankevalmistelusta ja/tai -maksatuksesta sekä EURA-järjestelmän käytöstä.

Sinulle on luontaista toimia tiimissä ja pidät myös mielelläsi yhteyttä sidosryhmiimme. Itsenäinen työote, tarkkuus ja hyvä suomen kielen taito tukevat tehtävässä onnistumista. Arvostamme korkeakoulututkintoa.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintojohtaja Petri Pikkuaho, puh. 050 300 5180.

Hakuaika päättyy 30.8.2021 klo 15:00. Hakemukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi

Pirkanmaan liittoon voit tutustua tarkemmin täällä.

Rakennerahastoista kerrotaan näillä verkkosivuilla

Kaikki artikkelit