Hyppää sisältöön

AKKE-rahoitusta on nyt haettavissa Pirkanmaan liitolta

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Rahoitushaut

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta kohdennetaan Pirkanmaalla maakuntaohjelman mukaiseen omaehtoiseen kehittämiseen.

Pirkanmaan liitolla on käytettävissä kehittämishankkeiden rahoittamiseen kansallista alueiden kehittämisrahoitusta, josta käytetään nimitystä AKKE-rahoitus.

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Pirkanmaan maakuntaohjelman mukaisia missioita ja/ tai maakuntaohjelman osana määriteltyjä Pirkanmaan älykkään erikoistumisen sisältökärkiä sekä hallituksen aluekehittämispäätöstä.

AKKE-rahoitusta on nyt haettavissa Pirkanmaan liitolta.

AKKE-rahoitusta voi hakea jatkuvasti. Hakemukset otetaan käsittelyyn säännöllisin väliajoin. Alla listattuihin päivämääriin mennessä tulleet hakemukset arvioidaan aina kunkin hakujakson päätyttyä.

Vuoden 2022 hakujaksot päättyvät seuraavasti:

  1. hakujakso 31.3.2022
  2. hakujakso 31.8.2022
  3. hakujakso 30.11.2022

Katso tarkemmat tiedot ja hakulomakkeet tämän linkin takaa.

Kaikki artikkelit